Kategoriler :
Alt Kategori :
Hac Çeşitleri ve Hac Duaları
Tarih : 29.09.2011 11:42:14
Okunma : 1432
Hacc Çeşitleri

Bir hacı adayı ihrama girerken üç çeşit hacc şeklini ifa eder. Bu üç hacc şeklinden hangisini yaparsa serbesttir.

1) İfrad Haccı: İhrama girerken sadece hacca niyet etmektir. Bu du­rumda haccın menasikini (ibadetlerini) tamamladıktan sonra ihramdan çıkar. Daha sonra Harem sınırı dışına (mesela, TenîrrTe) gidilir. Umre için ihrama girilir, umre yapılır. Şafii mezhebinde en faziletli hacc şekli ifrad haccı dır.

2) Temettü Haccı: İhrama girerken sadece umre niyetiyle ihrama giri­lir. Umrenin menasikleri yapıldıktan sonra ihramdan çıkılır. Daha sonra Mekke'de veya umre mikatında hacc için ihrama girilir ve haccın mena­sikleri yapıldıktan sonra ihramdan çıkılır. Bu hacc şeklinde kurban kes­mek vaciptir.

3) Kıran Haccı: Hacc ve umreye birlikte niyet edip ihrama girilir ve yalnız haccın menasikleri yapılır. Böylece hem Hacc hem de umre ibadeti ifa edilmiş olur. Bu hacc şekli de fazilet bakımından üçüncü sırada yer alır Kıran haccı yapan kimsenin de kurban kesmesi vaciptir.

Hac Duaları

Dua ibadetin özüdür. Hakikatta kalp ve şuurun Allah'ın yardımına muhtaç olduğunun ifadesidir. Bu nedenle dua, Kur'an-ı Kerim ve Sünnet'te yapılması istenmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 'Rabbınız buyurdu ki bana dua ediniz ki duanıza icabet edeyim' (Mü'min: 40/60)

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 'Dua ibadetin kendisidir.'

Duanın kabul olunması için en büyük etken Nefsin temiz, rızkın helal ve kalbin ihlash olması gerekir. Dua ederken de dünyadan yüz çevirmek ve Allah'a gerçekten yönelmek gerekir. Hac günlerinde ibadetleri ifa ederken bol bol duada bulunmak sünnettir. Hac ibadeti ifa edilirken çeşitli yer ve hallerde dua etmek meşru kılınmıştır.

Hac ibadeti ifa edilirken çeşitli zamanlarda ve yerlerde okunan duaları genel olarak verelim. Bu dualar İmam Nevevi'nin 'El-Ezkar' adlı kitabından seçilmiştir.

1- İhrama girerken şu dua okunur.

Manası:'Allahım!Kıllarım, vücudum, etim ve kanım senin için ihrama girdi.'

2- Beğendiği bir şey gördüğünde şu duanın okunması faziletlidir.

Manası: 'Allahım! Emrine hazırım. Şüphesiz güzel hayat ahiret hay­atıdır.'

3- Mekke'ye girerken şu dua okunur.

Manası: 'Allahım! Burası senin haremindir, muhterem ve emin kıldığın beldedir. Benim vücudumu cehennem ateşine haram kıl. Kullarını yeniden dirilteceğin kıyamet gününde beni azabından koru. Sana itaat eden, sevdiğin kullarından eyle.'

4- Ka'be görüldüğünde hacının şu duayı okuması sünnettir.

Manası:'AlIahjm! Şu mübarek Beyt'in şeref, azamet, hürmet ve yüceliğini artır. Ona tazim ve hürmet eden, hac veya umre yaparak onu ziyaret edenlerin de şeref, makam ve iyiliğini artır.

Allahım! Sen selamsın, selam ancak sendendir. Bizi selametle yaşat.'

5- Tavafa başlarken şöyle dua edilir.

Manası: 'Allahın ismiyle (başlarım). Allah her şeyden büyüktür.

Allahım! Sana iman ederek, senin kitabına inanarak, ahdine vefa göstererek ve senin peygamberinin sünnetine uyarak Ka'be'yi tavaf etm­eye başlıyorum.'

6- Sa'y ederken. Sa'ye başlarken Safa Tepesi'ne çıkan hacı şu duayı okur.

Manası: ' Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd O'na mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Bizi hidayete erdirdiği için O'nu tekbir eder ve bize sayılmayacak kadar nimetler verdiği için O'na hamd ederiz. O tektir ortağı da yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'nundur, O diriltir O öldürür. Hayır O'nun elindedir. O'nun gücü her şeye yeter. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir- O va'di-ni yerine getirdi. Kulu (Muhammed'e) yardım etti Tek başına düşmanları bozguna uğrattı. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de halis bir şekilde O'ndan başkasına ibadet etmeyiz.'

7- Arafat'ta bulunurken. Arafat'ta bol bol dua etmek sünnettir. Hadisi şerifte, 'Duanın en makbulü Arafat'ta yapılan duadır.'' buyurulmuştur. Başka bir hadisi şerifte peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

'Benim ve benden önceki peygamberlerin yaptığı duanın en güzeli şudur' diyerek aşağıdaki duayı okumuştur.

Manası:''Allah*tan başka ilah yoktur. O tektir. O'nun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeler.'

Hazreti Ali'den rivayete göre Peygamberimiz (s.a.v.) Arefe gününde vakfe yaparken en çok şu duayı okurdu:

Manası :'Allahım! Söylediğimiz gibi ve bundan daha hayırlısı olan hamd sanadır. AH ahım! Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm senin içindir. Dönüşüm sanadır. Yok oluşum da sanadır. Allahım! Rüzgar ve zelzelelerin şerrinden sana sığınırım.'

8- Müzdelife ve Mes'ar-ul Haram'da su dua okunur:

Manası: 'Ey Allahım! Senden bu yerde bütün hayırları bana vermeni, tüm işlerimi yoluna koymanı ve bütün kötülükleri de benden uzaklaştırmanı isterim. Çünkü senden başkasının gücü buna yetmez ve bu güç te başkasında bulunmaz.'

9- Kurban bayramı günü Mina'da şu dua okunur.

Manası: 'Beni sağ salim (Mina'ya) ulaştıran Allah'a hamd olsun. Allahım! Bu yer Mina'dır. O'na geldim. Ben senin kulunum ve kudret elinin altındayım. Seçkin kullarına verdiğin rahmet ve nimetleri bana da vermeni isterim. Allahım! Dinime gelecek musibetten ve mahrum olmaktan sana sığınırım. Ey merhamet edenlerin merhametlisi! '

10- Teşrik günlerinde Peygamberimiz (s.a.v.) 'Teşrik günleri yemek, içmek ve Allah'ı zikretme günleridir.' buyurmuştur. Bu günlerde Allah'ı bol bol zikretmek müstehaptir. En uygun olanı Kur'an okumaktır. Ayrıca Allah'a hamdetmek, teşbih, tekbir, ümit ve korku arasında Allah'a yal­varmak müstehaptir.

11- Zemzem suyu içerken şu dua okunur:

Manası: 'Ey Allah'ım! Senden faydalı ilim, bol ızık ve her türlü dert için deva ve hastalığa şifa vermeni niyaz ediyorum.'

 

Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler