Kategoriler :
Alt Kategori :
Haccın Sünnetleri
Tarih : 29.09.2011 11:24:42
Okunma : 1092
Haccın sünnetleri yedidir:

1- İfrad haccı yapmak. Bu da haccı umreden önce yapmaktır.

2- Telbiye getirmek.

3- Kudüm tavafı yapmak. Arafat Vakfesi'nden önce umreye niyet eden kişinin Umre tavafı ile bu görevi, ifa edilmiş olur.

4- Müzdelife'de gecelemek.

5- Tavaftan sonra iki rekat tavaf namazı kılmak.

6- Mina'da gecelemek.

7- Veda tavafını yapmak.

İhrama giren erkek dikişli elbiseden soyunur, izar ve rida olarak iki beyaz bez giyer.

Haccın sünnetleri için deliller:

1- İfrad haccı yapmak. Yani umreden önce haccetmektir. Peygamberi­miz (s.a.v.) veda haccında bu şekilde yapmıştır. Hz. Aişe şöyle rivayet eder: 'Hz. Peygamberle beraber veda haccı için çıktık. Kimisi umre için kimisi de hac için hazırlanıp yerini tuttu ve bizden bazıları da hem hac hem de umre için hazırlandı. Hz. Peygamber de hac için hazırlandı.' [1]

2- Telbiye etmek Hz. Peygamber bineği üzerinde Zulhuleyfe'ye vardı­ğında, şöyle demiştir:

'Lebheyk Allahumme lebbeyk. Leheyke la şeriyke leke lebbeyk. İnnel hanide. Wen-ni'mete leke wel mülke la şeriyke leke'

Anlamı: Allahım! Davetine tekrar tekrar icabet ettim, tekrar davetine icabet ettim. Hamd ve nimet senindir, senin ortağın yoktur.

Telbiyelerden sonra Resulullah (s.a.v.)'e salavat-ı şerife getirilir ve kişi dilediği diğer duaları yapar.

3- Kudüm Tavafı: Arafat vakfesinden önce umreye niyet eden kişinin Umre tavafı ile bu görev ifa edilmiş olur.

Hz. Aişe (r.anha) şöyle rivayet etmiştir: 'Hz. Peygamber hacc için Mekke'ye girdiğinde ilk önce abdest aldı sonra Kâ'be'yi tavaf etti' [2]

4- Müzdelife'de gecelemek. Cabir bin Abdullah (r.a)'dan rivayet edi­len bir hadiste: 'Hz. Peygamber Müzdelife'ye gelip orada akşam ve yatsı namazlarım kıldırdı. Daha sonra fecir doğuncaya kadar orda geceledi ve fecir namazını orda kıldı.' [3]

5- Tavaftan sonra Harem-i şerif içinde Makam-ı İbrahim'in arkasında iki rekat namaz kılmak sünnettir.

İbni Ömer (r.anhuma) şöyle rivayet etmiştir: 'Hz. Peygamber Mek­ke'ye girdiği zaman yedi kere Kâ'be'yi tavaf etti. Sonra Makam-ı İbra­him'in arkasında iki rekat namaz kıldı.' [4]

6- Mina'da gecelemek sünnettir. İmam Nevevi, Peygamber (s.a.v.)'in üç teşrik günlerinde Mina'da gecelediğini rivayet eden hadisi şerifin meş­hur ve sahih olduğunu söylemiştir. [5]

7- Veda tavafını yapmak haccın sünnetlerin dendir. Mekke'den ayrıl­mak isteyen hacılar veda tavafını yaparlar.

İbni Abbas şöyle demiştir: 'İnsanlar her taraftan hacdan dönme duru­munda iken, Hz. Peygamber en son olarak, ' Kâ'be'yi tavaf etmedikçe ay­rılmayın.' [6] buyurdu. Ancak veda tavafı hayızlı kadınlardan sakıt olur. İbni Abbas (r.a) şöyle rivayet eder: 'Hayızlı kadın dışında, insanlara en son hareketlerinde Kâ'be'yi tavaf etmeleri emrolundu.' [7]

Nifaslı kadınlar da hayızlı kadınlara kıyas edilmiştir.[1] Buharı, 4146.

[2] Buhaıı, 1576, Mıhlını 1235

[3] Müslim, 1218

[4] Buhau, I544

[5] El Met mu'  81188

[6] Müslim, 1327, Ehıı Daıııd, 2002

[7] Buhaıı, 1688, Muslini, 1328

Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler