Sanal Kütüphane > Büyük Şafii İlmihali - Ebu Şuca > Feraiz ve Miras > Farz Sahipleri Ve Asabelerle İlgili Bazı Meseleler
Kategoriler :
Alt Kategori :
Farz Sahipleri Ve Asabelerle İlgili Bazı Meseleler
Tarih : 29.09.2011 17:43:37
Okunma : 1096
Bu iki varis grubu ile ilgili bazı meseleler kurup açıklamasını yapalım.

                                                                           (6)

Baba bir kızkardeş:           1/2                              3

Anne  :                              1/6                              1

Ana bir kızkardeş :           1/6                              1

Ana baba bir amca:           A.                               1.

Açıklama: Bu meselenin aslı (6)'dan kurulur. Bunda temasül bulun­duğu için iki eşit paydadan biri alınıp meselenin aslı yapılır. Miras dağılımına gelince şöyle olur:

Baba bir kızkardeş tek şaşına bulunduğu ve onu hacbedecek veya asbe yapacak bir varis olmadığı için malın yarısını alır. Ölenin birkaç kardeşi bulunduğu için de anneye 1/6 hisse verilir. Ana bir kızkardeş tek başına olduğu ve onu hacbedecek kimse de bilinmadığı için bu da 1/6 hisse alır. Geri kalan da asbelik ile amcaya düşer.

Başka bir misal verelim.

                                                                         (12)

Karı :                               1/4                                3

Anne :                              1/6                               2

Ana bir kızkardeş :           1/6                              2

Baba bir kardeş :               A.                               5

Burda da görüldüğü gibi ölenin çocuğu olmadığı için karı 1/4 hisseyi alır. Birden fazla kardeşleri bulunduğu için anne 1/6 alır. Ana bir kızkardeş tek olduğu ve onu hacbedecek varis bulunmadığı için o da 1/6 alır. Geri kalanı ise asabelik ile kardeş alır.

 

Başka bir misal ile çözüm şekli.

 

                                                                     (24)

Karı :                            1/8                              3

Baba :                           1/6                              4

Anne :                           1/6                              4

Oğul :                            1/6                              4

Burda da görüldüğü gibi karı 1/8, babal/6 ve anne de 1/6 hisseyi alır. Diğeri oğula kalır.

 

Başka bir misal.

 

                                                                       (24)

Baba :                              1/6                              4

Dede :                              H.                               -

Oğul :                               A.                              17

Oğulun oğlu:                    H.                               -

Nine (babaanne):              H.                               -

Karı :                                 1/8                              3

Ölenin çocuğu bulunduğu için., babası 1/6 ve karısı 1/8 hisse alır. Geri kalanı asabe yoluyla oğlu alır. Babası dedesini, oğlunun oğlunu ve ninesini hacbeder. oğul da asbelikle payını alır.

 

Başka bir misal.

                                                                           (6)

Ana baba bir kardeş oğlu:  A.                               1

Ana bir kardeş  :                1/6                               1

Amca :                               H.

Ana baba bir kızkardeş :    1/2                               3

Görüldüğü gibi ana bir kardeşe 1/6 hisse verilir. Ana baba bir kızkardeşe de 1/2 hisse verilir. Geri kalan asabe yoluyla ana baba bir kardeş oğluna kalır, çünkü bu ölüye daha yakındır. Amca ise kardeş oğlu ile hacbolunur, çünkü mirasta kardeşlik nisbeti amcalık nisbetinden önce gelir. [1]

 

[1] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 411-413.

Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler