Kategoriler :
Alt Kategori :
Kasama
Tarih : 06.01.2012 11:31:05
Okunma : 1025
Bir öldürme olayında davayı destekleyici gözle görülen bir delil bulun­ursa, davacının doğruluğu elli defa yemin etmesidir ve böylece diyeti al­maya hak kazanır.

Eğer davacı iddiasını destekleyici bir delil bulamazsa, yemin davalıya düşer.

Öldürülmesi haram olan birini hata sonucu öldüren kişi, bir köle azat eder. Buna imkânı olmadığı taktirde iki ay ardarda oruç tutar.

Kasama, kan davaları ile ilgili yeminler olup, maktulün akrabalarına yaptırılan yeminlerdir.

Katil bilinmez, maktulün akrabaları kişi veya kişilerin katil olduğunu iddia ederlerse ve davalarını destekleyici bir delil ileri sürerek yemin ederler.

Mesela, öldürülen kişinin tam cesedi veya bir parçası düşman olunan bir köyde veya delil teşkil edilebilecek bir yerde bulunması hali gibi.

Bu yeminlerin sayısı elli defadır. Bu yemin maktulün akrabaları tara­fından bir kişi tarafından yapılabileceği gibi bir kaç kişi tarafından da ya­pılabilir.

Davacı olan bir kişinin delil getirmesine delalet eden hadis, Sehl bin Ebi Hasme ile Rabi bin Hadic şöyle rivayet etmişler:

'Muhayyıra bin Mesud ile Abdullah bin Sehl bir hurma mevsiminde Hayber'e gitmişlerdi. Bu iki kişi yolda Hayber'e vardıklarında hurmalıklarındaki işlerine ayrıldılar, daha sonra Abdullah bin Sehl öldürüldü. Bu öldürme olayından yahudileri sorumlu tuttular. Nihayet öldürülen Abdul­lah bin Sehl'in kardeşi Abdurrahman bin Sehl ve onun amcasının oğulla­rı Hazreti Peygamber'e geldiler. Abdurrahman gelenlerin en küçüğü ol­duğu halde kardeşinin öldürülmesi hakkında konuşmaya başladı.Fakat Resulullah:

'İlk sözü yaşlı olana bırak, önce en büyük olan konuşsun.' uyarısında bulundu. Bu sefer iki amca oğlu olan Huveyyisa ile Muhayyira arkadaş­larının öldürülmesi hakkında konuştular.

Hazreti Peygamber şöyle buyurdu:

'Sizden elli kişi Hayber yahudilerinden bir kimsenin katil olduğuna yemin etmeyi ve o şahsı tamamıyla size teslim edilmesini ister mi?'

Onlar,

-Yanında bulunmadığımız ve şahit olmadığımız bir kimse üzerine na­sıl yemin ederiz?

Bunun üzerine Hazreti Peygamber,

'Öyleyse yahudiler kendilerinden elli kişinin yemini ile sizin cinayet iddianızdan beraat eder' buyurdu.

Onlar,

-Ey Allah'ın Resulü! Onlar kafirlerden olan bir millettir, dediler. Bunun üzerine onlar yahudilerin yemin etmesine razı olmayınca Resulullah cina­yetin diyetini ödedi. [1]
[1] Buhari, 6484; Müslim, 1676.


Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler