Kategoriler :
Alt Kategori :
Gasp
Tarih : 29.09.2011 14:49:54
Okunma : 1272
Başkasının malını gasbedenin üzerinde gasbedilen malın geri verilme­si gerekir. Gaspedilen bir mal değerinden birşey kaybetmişse eksilen nisbetle birlikle geri alınır. Gaspedilen malın telefi halinde varsa benzeri alı­nır. Benzeri bulunmazsa gasp ile telef günü arasındaki en yüksek değerle değerlendirilir.

Lugatta gasp, bir şeyi zulmen almak ya da haksız yere bir başkasının malına el koymaktır. Gasp haramdır ve faili günahkar olur.

Başkasına ait olan her hangi bir mala el koymak gasptır. Bu mal hak ve hukuk konusu olan her çeşit maddi varlıktır. Bu varlıklar, para, ev, mal veya benzeri olan herhangi bir şeydir.

Delili. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

'Aranız­da mallarınızı haksız yere yemeyiniz.' ( Bakara: 2/188)

Veda Hutbesi'nde Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurur:

'Kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, bu beldenizdeki bu ayınızın bu günü gibi birbiri­nize haramdır.' [1]

Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

'Her kim başkasına ait bir yerden haksız yere bir karış kadar alırsa Allah kıyamet gününde onu yerin yedi kat dibine batırır ' [2]

Said bin Yezid (r.a.) babasından rivayete göre Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

'Biriniz kardeşinin malını ne cidden, ne de şaka ol­sun diye almasın. Biriniz kardeşinin asasını (bastonunu) aldığı zaman onu geri çevirsin.' [3][1] Müslim, 1679.

[2] Buhari, 3026; Müslim, 1610.

[3] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 343.

Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler