Sanal Kütüphane > Büyük Şafii İlmihali - Ebu Şuca > Alım Satım > Akid Fasid Olmakla Birlikte Haram Olan Alış-verişler
Kategoriler :
Alt Kategori :
Akid Fasid Olmakla Birlikte Haram Olan Alış-verişler
Tarih : 29.09.2011 13:54:04
Okunma : 1201
1- Eti yenilen bir hayvan olmasa bile canlı hayvanın etini satmak ve birinci müşterinin henüz teslim almadığı malı başkasına satması şeklinde­ki satış ve muameleler sahih değildir.

2- Münabeze satışları da sahih değildir.

Münabeze, kişinin: 'Sana elbiseyi atacak olursam veya herhangi bir işarette bulunursam satış olmuştur' demesidir.

3- Mülamese satışı da sahih değildir.

Mülamese satışı alıcının, mesela kumaşı görmeden eliyle dokunup sa­tın alması ve onu gördüğü takdirde muhayyer olmayacağı satıştır.

4- Kurban olarak kesilen hayvanın derisi gibi bir maddeyi satmak ve müslüman köleyi bir kâfire satmak da sahih değildir.

5- Urbun satışı yapmak da sahih değildir.

Urbun, alıcının satış akdi kesinleşmeden mal sahibine bir miktar para vermesi, satış akdi kesinleştiği takdirde bunu fiyattan düşmesi ve kesin­leşmediği takdirde peşin verdiği parayı mal sahibine bırakma şeklindeki anlaşmadır.

6- Akdin ruhuna ters düşen bir şartla yapılan satış da sahih değildir. Misal olarak; kişinin:

'Evini bana su kadara satman şartıyla, sana bu malı 1.000.000 (bir milyon) liraya satıyorum' veya, 'Bana 100.000 (yüz bin) lira borç ver­men şartıyla sana şunu 1.000.000 (bir milyon) liraya satıyorum' demesi gibi.

7- Gebe hayvanın gebe bulunduğu yavruyu satmak da haramdır.

8- Dişi bir hayvanı damızlık bir hayvana çektirmekle damızlık hayva­nın suyunu satmak ve annelerin karnında olanları satmak da haramdır.

9- Borcu, borç mukabilinde satmak da haramdır.

Mesela Ali'nin Mehmet'ten alacağı altınları vardır, Mehmed'in Ali'den alacağı para vardır.

Bunlardan herbirinin alacağını borcuna satması batıldır.

Günümüzde yaygın olan ve bu sebeple dikkatli olmamız gereken haram işlemlerden biri de; kişinin yanında işçi olan birine borç verip bu sebeple onu normal ücretten daha aşağı bir ücretle çalıştırmasıdır. Yahut daha ucuz bir fiyatla gıda maddesi almak için çiftçiye mahsul mevsimine kadar borç para vermektir.

10- Bir satışta, iki satış akdi de sahih değildir.

Bu, satıcının misal olarak 'Peşin 1.000 (Bin) lira, borca 2.000 (İk bin) liraya bu eşyayı satıyorum, sen dilediğini seç' şeklindeki satış akdidir.

Sırası gelmişken burda önemli bir konuya temas etmek istiyorum. [1]

 

[1] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 309-310.

Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler