Kategoriler :
Alt Kategori :
İslamda Alım Satımın Önemi
Tarih : 29.09.2011 13:39:45
Okunma : 1239
Mükellef olan bir müslüman'ın Allah'u Taâla'nın ilgili konuda helal ve haram kıldığı hususları bilmeden o işe girişmemesi gerekir. Zira dini­miz ahş-verişi ve bu konu ile ilgili muameleler için ileri sürmüş olduğu helal ve haram sınırlarım tayin etmiştir.

Haram olan noktalarda insanların maslahatı için uygun olmayan du­rumlar vardır. Bu yüzden Allah'ın, haram olarak belirtmiş olduğu mu­amelelerden kaçınmak gerekir.

Tüccar olsun, normal müşteri veya satıcı olsun her kazanan kişi alış-u^ı ;i ve dünyası için kendisine ihtiyaç duyduğu diğer muamelelerle ilgili nukumleri öğrenmek zorundadır. Ayrıca çarşı ve bu gibi yerlerde alış-ve-riş yapması namaz kılmasına engel olmamalıdır.

Satış yerinde Allah'ı zikretmeye ve teşbih etmeye devam edip. gafil olmamalıdır. Malını müşterinin gözünde değerlendirmek için aldatmak­tan yemin etmek ve yalan söylemekten son derece sakınmalıdır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v..) hadisi şeriflerinde şöyle buyururlar:

'Satıcı ve müşteri doğru söyleyip karsıdakine nasihat etseler, Allah alış-verişlerine bereket verir. Ama malın eksik tarafını gizler ve yalan söyleseler ahs-verislerinin bereketi alınır' [1]

'Güvenilir ve doğru olan tüccarlar, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir.' [2]

Kendisince şüpheli olan herhangi bir şeyin durumunu (helal mı haram mı olduğunu) güvendiği bir âlime sormadıkça o işe girişmemelidir. An­cak böylelikle hesap günü cevap vermeye kendisini hazırlamış olur ve ce­zalandırılmaktan kurtulur.

Resulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: 'Herhangi bir adam helal mal ka­zanır ve ondan kendisi (aile fartleri) ve Allah'ın diğer yaratıkları yerse, onun için temizlenme (sadaka) olur.' [3]

 

[1] Buharı, 1976; Muslini, 1532147

[2] Tiınıızi, Tacr.2 sah. 197

[3] İbni fiihhau n ayet etmiştir.

Diğer Yazılar
Namaz Vakitleri
Şehir :
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)
Yevm-il Kıyame | İslami Bilgiler