Makaleler > Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim KUTLAY
Kategoriler :
Yazarlar :
Görünüm :
İnsan İlişkileri ve İletişiminde Hz. Muhammed (sav)
Allah Resûlü (sav), her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve alçakgönüllü idi. Aslâ sert, katı kalpli, kavgacı, hayâsız, kusur bulucu ve kıskanç değildi…(1) ŞEMÂİL HADİSLERİ Sevgili Peygamberimiz’in (sav) ahlâkî özellikleri ve yaradılış güzellikleri ile ilgili hadisleri konu alan ve “Şemâil” adı verilen eserler, Allah Resûlü’nü daha yakından tanıma, gözümüzün önünde canlandırma, O’nu model alma ve O’nun ideal hayat ölçülerini hayatımıza yansıtma konusunda bize yardımcı olmaktadır. İlk Şemâil kitabı, İmam Tirmizî’nin “eş-Şemâilü’l-Muhammediyye” adlı değerli eserdir. (2) Şemâil hadisleri konusunda Ümmü Ma’bed, Enes b. Malik, Bera b. Âzib, Cabir b. Abdillah, Cabir b. Semüra (r. anhüm) gibi sahabîler yanında bilhassa O’nu daha yakından tanıyan Ehl-i Beytinin, Hz. Ali (ra) ve Peygamberimiz’in sevgili torunlarının rivâyet ve tespitleri çok anlamlıdır. Bu makâlede bu konudaki bir hadisi açıklayarak “İnsan İlişkileri ve İletişimde Peygamberimiz’in Örnek Kişiliği”ni ele almaya çalışalım. Peygamb...
» Devamı için tıklayınız ...
Sahabe Kardeşliği Nasıl Yaşadı?
Tarihin manevî açıdan en güzel dönemi, iman, ahlâk ve kulluğun en güzel örneklerinin sergilendiği altın nesil dönemidir. “En hayırlı ümmet” gibi en güzel vasfa sahip bu örnek nesil, asra “saadet asrı” denilmesine sebep olacak imanî, Rabbanî, ahlâkî, ulvî, insanî faziletlerle bütün nesiller için ideal bir toplum modeli olmuştur. Bu seçkin nesil, Allah Resûlünün rehberliğinde Mekke’li muhacirlerle Medineli Ensar’ın öncülüğünde İslâm medeniyetinin temelini atmış, yeryüzüne manevî değerleri yaymayı en büyük görev olarak telakkî etmiştir. EFENDİMİZİN KARDEŞLERİYİZ Saadet Asrı Müslümanları iman ve takva yanında, sevgi ve kardeşlik, ülfet ve muhabbet, şefkat ve rahmet, emanet ve adalet gibi ulvî değerlerin öncülüğünü ve bayraktarlığını yapmışlardır. İman ehlini can kardeşi, kan kardeşi gibi kendisine son derece yakın görme anlayışı Kur’ânî ve Nebevî bir anlayıştır. Peygamberimiz (sav), İslâm’a davetin ilk gününden itibaren İslâm’a gönül verenleri kardeş kabul etmiş; ırk, renk, kabile ayrımını...
» Devamı için tıklayınız ...
Namaz Vakitleri
Şehir :