Makaleler > Editör
Kategoriler :
Yazarlar :
Görünüm :
Yeryüzünde iyiliğin izleri
İyilik, Allah’ın bazı kullarına az, bazı kullarına daha çok, bazı kullarına da hesapsız olarak verdiği bir büyük nimet. Verenel Derneği, bu iyiliği hesapsız olarak dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara ulaştırmak için faaliyet gösteren bir gönül ve hayır müessesesi. Van’dan Somali’ye, Pakistan’dan Etiyopya’ya nerede bir ihtiyaç sahibi varsa, oraya yardıma koşuyor. Dernek, bir yandan müessese olarak hizmetleri kalıcı hale getirmek için faaliyet gösterirken diğer yandan da bu faaliyetleri yüreğinde iyilikten iz taşıyan her insana duyurmak için çalışıyor. Bu amaçla 2011 Bülteni hazırlayan Verenel, ümmet olmanın, kul olmanın ve kardeş olmanın verdiği şuurla yeryüzüne dair sorumluluğunu hakkıyla yerine getiriyor.
» Devamı için tıklayınız ...
Süleyman Çelebi kimdir?
Süleyman Çelebi Bursa’da doğdu. Hakkında bilgiler kısa ve çelişkilidir. Bazı yazma nüshalarda yer alan, “Yiğitlik dahi geçti şöyle hoca/Erişti şastlık u oldu koca” beyti, müellifin 812’de (1409) nazmettiği Mevlid’i altmış yaşında iken kaleme aldığını gösterdiğinden onun doğum tarihini 752 (1351) olarak kabul etmek mümkündür. Süleyman Çelebi’nin, Ahmed Paşa’nın oğlu ve Orhan Gazi’nin silah arkadaşı olup Fusûsü’l–Hikem’e bir şerh yazan Şeyh Mahmud’un torunu olduğu, Orhan Gazi’nin bu zata İznik’te bir medrese yaptırmış bulunduğu şeklindeki kayıtlardan onun ilimle uğraşan kültürlü bir aileden geldiği anlaşılmakta, taşıdığı “Çelebi” unvanı da aynı zamanda ârif ve kâmil bir kimse olduğunu ortaya koymaktadır. Süleyman Çelebi’nin dinî ilimlere vukufunu eserinde işlediği konuları ayet ve hadislerle ustaca desteklemesi de göstermektedir. Kaynaklar onun Yıldırım Bayezid devrinde bir süre Dîvân-ı Hümâyun imamlığı yaptığını, 802’de (1400) inşası tamamlanan Bursa Ulucamii imamlığına Emîr Buhârî’nin ...
» Devamı için tıklayınız ...
Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Anıldı
Son devrin Allah dostu, büyük velilerinden Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (ks) vefatının 25. sene-i devriyesi vesilesiyle yurdumuzun çeşitli şehirlerinde yapılan etkinliklerle anılıyor. Bir vefa örneği olarak Yahyalı Belediyesi ilçenin ve ülkenin manevî önderlerinden olan Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (ks) için anma programı düzenledi. Yoğun bir dinleyici katılımıyla gerçekleşen programda hem tasavvuf müziğinin seçkin örnekleri sunulurken hem de Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (ks), Ali Ramazan Ramazan Dinç Hocaefendi tarafından konuklara anlatıldı. Gönül erlerinden Yahyalılı Hacı Hasan Efendiyi anma programına ilçe içinden ve ilçe dışından binlerce seveni katıldı. Serdar Tuncer’in sunumunu yaptığı programda belediye başkanı Mehmet Araç selamlama konuşması yaptı. Konuşmacı olarak kürsüye gelen Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, Yahyalılı Hacı Hasan Efendinin hayatından kesitler sundu. Ali Ramazan Dinç Hocaefendi, örnek bir şahsiyet olarak, manevi şahsiyetlerin aynı zamanda toplumun kanaat önderlerind...
» Devamı için tıklayınız ...
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun
Kurban Bayramınızı En İçten Dileklerimizle Tebrik Eder, İslam Dünyasına Birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesini Mevlamızdan niyaz ederiz. HayatPenceresi.net Ekibi
» Devamı için tıklayınız ...
Bir de Baktım ki Rumeysa
Ebu Talha,Ümmü Süleym (Rumeysa) Hz. Peygamber devri… Ebu Talha henüz Müslüman olmamış idi. Ümmü Süleym’e (Rumeysa) evlenme teklifinde bulundu. Ümmü Süleym ona şu cevabı verdi: — Doğrusu ben de sana hevesliyim. Senin gibisi kaçırılmaz. Lakin sen kâfir bir adamsın, bense Müslüman bir kadınım, seninle evlenmem doğru olmaz. Bunun üzerine aralarında şöyle bir konuşma cereyan etti. Ebu Talha: — Sana ne oldu Rumeysa? — Ne olmuş bana? — Sarı ve kırmızıdan ne haber? — Ben altın ve gümüş aramıyorum. Sen bir adamsınki işitmeyen, görmeyen, sana hiç faydası dokunmayan şeylere tapıyorsun. Falanların siyah kölesinin dağdan sürükleyip getirdiği yerden biten odun parçasına tapmaktan hiç sıkılmıyor musun? Eğer sen Müslüman olursan, işte o benim mehrim olsun, evlenelim, başka bir şey talep etmeyeceğim. — Bana Müslümanlığı kim telkin eder Rumeysa? — Resulullah (s.a.) telkin eder, ona git. Ebu Talha, Hz. Peygamber’in bulunduğu yere doğru ilerlemeye başladı. Resulullah, ashabı ile oturuyorken: “Ebû Talha, İ...
» Devamı için tıklayınız ...
Dağarcık
TASAVVUF GAFLET VAKTİNDE HAK TEÂLÂYI BULMAKTIR Şeyhülislam der ki: Ebû Abdullah el−Hafîf eş−Şîrâzî’den iki kelam hatırımdadır. Biri o ki, ondan sordular: −Tasavvuf nedir? −Gaflet vaktinde Hak Teâlâyı bulmaktır ve müşâhede etmektir. Ve biri dahi odur ki… Ondan sordular: −Abdurrahîm niçin sahrada köpeklerle dolaşır ve pahalı elbiseler giyer? −Bir lahza olduğu halden nefes alıp, varlık yükünden rahatlığa kavuşmak için. ZULÜM İPİNE YAPIŞMA! Acem şahlarının birinin ayağında, iplik çıbanı çıkmıştı. Bu çıban ona büyük bir acı veriyordu. Adamlarından biri hükümdara şöyle dedi; “Padişahım, çok mübarek bir zat var. Onun kapısını çalıp da derdine derman bulamayan olmamıştır. Emredin bu zatı çağıralım.” Hükümdar bu ihtiyarı sarayına davet etti. İhtiyar saraya geldi. Sultan, derdini anlattı. İki büklüm ihtiyar, sultanı dinledikten sonra, sert bir sesle şunları söyledi; “Zavallı mazlum esirler zindanlarda inlerken benim yapacağım duanın sana ne faydası dokunabilir? Ardında zulüm görenlerin beddualar...
» Devamı için tıklayınız ...
Kadîr Gecemiz Mübarek Olsun!
Belki bu gecedir, belki başka bir gecedir, Kadir Gecesi. Kur’an’ın öğdüğü bir gecedir Kadir Gecesi. Kur’an gelmeseydi, kâinat ve varlık, her türlü yaradılış, sırrı çözülmeyen bir tılsım, bir büyü gibi kalırdı. O, yaradılış bilgisinin ders kitabı olarak bir kadir gecesinde indi. İşte kadir gecesi, kâinata anlamını getiren gecedir. Kadir Gecesi, bir 'ağırlık merkezi gecesi' dir. Allah, kutsal sözlerinin bütün ağırlığını bu geceye koydu. Bu gece, Kur’an, kutsal ağırlığıyla ve bir bütün halinde dünya göğünün üzerine indi. Dünya ufkunu, vahyin yedi renkli kuşağı, eleğimsağması, bereket getiren bahar yağmuru bulutları gibi, bir merhamet gibi, bu gece örttü. Her gündüzlüğün ağırlığı gecede, bütün gecelerin ağırlığı kadir gecesinde. İşte bunun için, kadir gecesi, hayatın ve hilkatin ağırlık merkezi gecesidir. Orucun şifa saçan ellerinde müslümanın kalbi onarıla onarıla, ramazan hilâli küçüle küçüle, öyle bir geceye gelinir ki, nefs, başına, dünya kirlerini yıkayıp alıp götüren sıcak suların dö...
» Devamı için tıklayınız ...
Berât Kandilimiz Mübarek Olsun!
Şa'ban-ı şerifin onbeşinci, Berât gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda bu Berât duâsı okunacaktır. Birinci Yâsin-i Şerîfden sonra bu duâ okunurken Allah'ın saîd kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır. Berât gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rek'at namaz kılınır. Her rek'atda Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur. On defa İhlâs-ı şerîf okumağa kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam oldukdan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzûr-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretlerinden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini taleb ve niyâz edecektir. Berat Duası Kaynak : Dualar ve Zikirler Kitabı / Berât Duâsı - Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (Ks.)
» Devamı için tıklayınız ...
Namaz Vakitleri
Şehir :