Makaleler > Mustafa ÖZCAN
Kategoriler :
Yazarlar :
Görünüm :
Cihad ve İhlâs
Eslaf veya seleflerimiz cihâdın gayesini tek kelime ile özetlemişlerdir. İ’lâyı kelimetullah. Allah’ın sözünü ve davasını yüceltmek, cihâdın biricik ve en temel hedefidir. Yöntemini ise yine selef salih şöyle ifade etmiştir: Zaferle değil, seferle mükellefiz. Zira öne seferi değil de zaferi koyacak olursak amellerimiz onun etrafında deveran eder. Beşeri maslahata mebni olur. Amellerimize zafer şekillendirecek olursa; zaferle Allah rızası arasında kaldığımızda ve tercih durumuna düştüğümüzde, zaferi tercih kaçınılmaz olur. İster istemez Allah rızası yerine ne pahasına olursa olsun zaferi tarafını gözler ve benimseriz. Bu da bizi hastalıklı bir yola götürür: Hedefe giden her yol mübahtır. Bu ise Makyavelizm olarak tanımlanan bir tarzdır. Zaferin dışında bir ilke tanımaz. Oyunun kuralı veya ilkeler diye bir şey yoktur. İslâm tarihi ise Makyavelizm tekzipleriyle doludur. Hz. Ali (ra) hasmını altına aldığında vuracağı sırada hasım onun yüzüne tükürünce geri durur. Zira nefsinin payının aray...
» Devamı için tıklayınız ...
Cessâse (Deccal, Âhir Zamânı Anlatıyor)
Kıyâmet alâmetleri konusunda Cessâse hadîsi meşhurdur. Hadîsi, Buhârî ve Müslim tahric etmiştir. İslâm ile şereflenmeden önce Filistinli ve Hristiyan olan Temim ed Dari başlarından geçen bir deniz yolculuğunu anlatır. Bindikleri geminin denizde fındıkkabuğu gibi sallanması ve batma tehlikesi geçirmesi üzerine filikalarla bir adaya çıkarlar. Çıktıklarında karşılarında kıllı ve hayvana benzeyen bir yaratık belirir, onunla karşılaşırlar. Bu yaratık kendini Cessâse olarak takdim etmekte, Deccal’a yaverlik etmektedir. Deccal da adada Ye’cûc ve Me’cûc gibi çıkacağı vakti beklemektedir.Dolayısıyla zuhûrunu bekleyen sâdece Mehdi olmayıp Deccal ve benzeri kıyâmet aktörleri de çıkma vaktini intizâr etmektedir. Cessâse, Deccal’ın kılavuzu ve gözcüsüdür. Gelenleri ona getirmektedir. Cessâse kıllı bir hayvana benzerken huruç vaktini bekleyen Deccal ise âdeta şeytânı andırmaktadır. İştiyakla, gelen yolcuları ve onlar üzerinden dünyânın ahvâlini öğrenmek istemektedir. Temim ed Dari karşılaştıkları bu...
» Devamı için tıklayınız ...
Namaz Vakitleri
Şehir :