Makaleler > Yavuz GENCER > Tasavvuf > Sûfîler Allah’ın Kelimeleridir
Kategoriler :
Yazarlar :
Sûfîler Allah’ın Kelimeleridir
Tarih : 03.10.2011 15:48:00
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Yavuz GENCER
Okunma : 1141
“Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan…”
'Bunları düşündüm ağardı saçım…”
“Ne yerden kârbân-ı gam geçer olsa konar bende…”

Hüzün şiirlerle mi gelir; Şiirler mi hüzünden doğar? Hüzün, en sevgililerin anılması için bir Rabbanî vesile midir yoksa?  Öyle olsun bugünlük… Bugünün insanının şevki çok azalmış ve ruh hâli çok değişmiş... İslâm’ı “asrın idrâki”ne söyletecek ilim ve irfan sahiplerine olan ihtiyaç da çok artmış dolayısıyla. En mümeyyiz vasıfları neydi irfan ehlinin? Her biri ayrı nakışta olmasına rağmen fevkalade ince bir edep içerisinde hepsinin birbirine benzemesi olan “kelime”lerden birini sessiz ve kelimesiz telaffuz etmek için inmişti dünya platformuna. Bütün “Kelimeler”, “Nakşı medh, Nakkâş’a gider” düsturuyla tarihin tasvir ettiği en usta nakışbendlere selam durmak istemiştir daima.

BABİL VE MEKKE ARASINDA BİTMEYEN SAVAŞ

“Allah aşkı Kudüs’ü, dünya aşkı Babil’i inşa etmiştir. Haydi gelin, herkes ‘neyi sevdiği’ hususunda kendini sorgulasın. Ve neticede hangi şehrin vatandaşı olduğunu anlasın.” Böyle sesleniyordu kendi irfanının mü’minlerine Aziz Augustine bundan altı asır önce. Mescid-i Aksa ve Ka’be gönlü, Babil ise aklı temsil ediyordu bütün geleneksel düşünce teorilerinde. Soru şu idi: Tamamı bir Babil Kulesi olan akıl binasının çok sesli, muhtelif görüşlü karışıklığından nasıl kurtulabiliriz? Cevap belliydi: Kuleyi terk edip bela insanlara verilmeden önceki tek dil ve konuşma tarzını yeniden hatırlayarak! Tek lisan, İlahi Kelime’nin, Hakk’ın iradesinin açık bir ifadesiydi. Bu “Kelime”nin yani Allâh’ın emirlerinin unutulması dil karışıklığına ve neyin doğru olduğunun tesbiti konusunda şaşkınlığa sebep olmuştu. Bu “Kelime”yi yeniden hatırlamak ise, anlama ve iletişim kabiliyetinin tekrar kazanılmasını sağlayacaktı. “Kelime”nin akıl yoluyla kavranması, kendini düzeltmeye isteksiz ve kabiliyetsiz olanlar için mümkün değildi. Bunun için “Hakikat”i kavrayacak başka bir “yol” bulunması gerekiyordu. Bu yol, vahiy ve ilham yoluydu. Ve ancak Allâh’ın “Kelime”si Peygamberler ve varisleri olan Allah dostlarının ifade ve beyanlarında bulunabiliyordu.

ONLAR ‘SÖZ’ÜN ‘ÖZÜ’YDÜ

Kelimelerin de talihleri vardır insanlar gibi. Güzel bir kelimenin ardına sığınan çirkin bir kelime güzelleşir bir anda. Alçak-gönül gibi! Yusuf yüzlülerle aynı fotoğraf karesinde yer almayı başarabilen bütün abus vecheler de birden bire zinetlenir, esenlenir, şenlenir. Onlar, süreli değil, sürekli geleneğin büyük modern yorumcularıdır. Göklerin müşterek dilinin en iyi tercümanlarıdır onlar. Onlar birer gelenek doktorudur, hâzık hekimdirler. Niyetleri, sadece, “İlk Gelenek”in hakikatlerini muhtelif şekillerde yansıtacak görüş ve düşünceleri ortaya koymaktır. Onlar, çok az insanın kendiliğinden ulaşabileceği bir geleneksel akıl hazinesini elde etmiş olmaları yanında, düşünceleri insanı aydınlatan ve hayat-eserleriyle insanlara örneklik teşkil eden hakiki irfan ehli ve muhakkiktirler.

TESTİ KIRILMADAN SU OKYANUSA AKMAZ

Onlar, kendileri için çizilen hayatı gönül hoşnutluğu ile yaşarlar. Ve bundan dolayı onlar, “istedikleri şekilde” hareket ederler. Ve bunun için onlara “ölü” denmesi menedilmiştir! Sadece bu!.. Elimizi uzatsak tutunacağımız bahr-ı ummanların kıyısındaki biz kurak çöl çocukları, rüyalarımızı serap tacirlerine satmakla meşgulüz! “Testiyi kırıp okyanus olamadığımız” için bir avuç suda boğulmaktayız.

Bahr-ı füyûzâtın kaynar
Nûş eden aşkına kanar
Kalb üstünde şevkin döner
Münevver benim Efendim

diyebilsek bir...

Bugün bitimsiz hürmet, sadakat, vefa, renksiz ve sıfatsız ve isimsizliklerinin dokunulmaz ihtişamıyla Ölmeyen Dost tutanlara olsun. Sonra

Bir ustaya olsam çırak
Bir olurdu yakın ırak
Kemiğimi yapsam tarak
Yar saçının tellerine

Desek… “Âh eylediğim serv-i hırâmânın içindir” deyip En güzel “âh” diyenlere bestelensek!...

“Şefaat kıl cihan gülü
Bu ümmet-i Muhammed’dir”

diyen kutlu eteklere tutunabilsek bir.

Bir tutunabilsek…
Namaz Vakitleri
Şehir :