Kategoriler :
Yazarlar :
Yemen İllerinde Veysel Karani
Tarih : 06.11.2014 17:33:32
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (K.s)
Okunma : 1206
Efendimiz (sav); ''Üveys, tâbiînin en hayırlısıdır.' buyurmuştur. Yine kendisi Yemen cihetine döner, “Bana Yemen tarafından Rahmân’ın kokusu geliyor.” buyururlardı. Fahr-i Kâinât Muhammed Mustafâ (sav), dünyâdan âhirete irtihâli zamânında, Hz. Ömer (ra) ile Hz. Ali’ye (ra) vasiyet buyurdular: 'Hırka-i Saadet ile Tâc-ı Şerîf’i Üveys el-Karânîye götürüp veriniz, tâ ki Üveys ümmetime şefaat etsin.”

Hz. Ömer’le Hz. Ali, Üveys’in köyüne varırlar ve namaz kılarken bulurular. Namazı bitince Hz. Ömer (ra) selâm verdi ve sordu:

-    Adın nedir?

-    Abdullâh, yâni Allâh’ın kuluyum.

-    Hepimiz Abdullâh'ız, Hakk Teâlâ’nın kuluyuz. Annenizin koyduğu isim nedir?

Üveys.

-    Sağ avcunu aç, dediler.

Peygamber Efendimiz’in (sav) haber verdiği ak beni gördüler. Vücûdu da kıllı idi. Rasûlullâh Efendimiz (sav) onu da haber vermişti.

-    Tamam, sen Peygamberimiz’in (sav) haber verdiği Üveys’sin.

Bu Hırka-i Saadet'i ve Tâc-ı Şerîf’i alacaksın ve şefaatçi olacaksın.

-    Ben bu iki emânete lâyık değilim, siz bana duâ ediniz, dedi. Onlar da,

Hayır, bu Peygamberimiz’in (sav) vasiyetidir,

dediler.

Üveys, Hırka-i Şerifi alıp gider. Secdeye kapanır. “Yâ Rabbî! Muhammed Mustafâ (sav) benim vâsıtamla ümmetine şefaat ettirmek istiyor. Şu Hırka-i Şerîf ve Tâc-ı Şerif hürmetine Hz. Muhammed ümmetini affet!'

Hâtiften nidâ gelir: “Yâ Üveys! Seni sana bağışladık.”
“Hayır Yâ Rabbı! Ben kendi nefsimi istemem, Ümmet-i Muhammed yanmasın.” diyerek secdeye kapanır.

Yine nidâ gelir:

-    Dörtte birini bağışladım, kalk Yâ Üveys!

-    Tamâmını affetmedikçe kalkmam Yâ Rabbı!

-    Yarısını affettim, kalk Yâ Üveys!

Hayır Yâ Rabbî, tamamını affetmedikçe kalkmam.

Ümmetin dörtte üçünü affettim, kalk Yâ

Üveys!

-    Kalkmam Yâ Rabbî!

Bu sırada Hz. Ömer (ra) gelir. “Nerede kaldın Üveys?” der.

-    Ah kardeşim, niye acele ettiniz, gelmeseydi-niz, Ümmet-i Muhammed’in tamâmı affedilmedikçe secdeden kalkmayacaktım, der.

Hz. Ömer (ra) “Bize biraz öğüt ver, Yâ Üveys.” der. Üveys:

-    Siz Rabb'inizi bilir misiniz? der.

Tabif biliriz, dediler.

-    Rabb’inizden başka kimseyi bilmeyin, der onlara. Yâni siz Allâh’ınızla meşgul olun, başka şeylerle meşgul olmayın. Kâlbinizde Allah olsun.

-    Allâh’ınız sizi bilir mi?

-    Tabif Allâh’ımız da bizi bilir.

-    Allah’tan başka kimsenin sizi iyi bilmesine rağbet etmeyin, Allah râzı olsun yeter, der Üveys el-Karânf.

Hz. Ömer (ra) Üveys’in çuldan elbisesini kaldırır bakar, içinde 18 bin âlemi görür.

Hamd olsun âlemlerin Rabb’i olan Allâh'a.

Allah şefaatinden sizleri ve bizleri mahrum etmesin. (Âmin)

Dipnot: Aclûni, Keşfu’l-Hafâ, 1/217.
Namaz Vakitleri
Şehir :