Kategoriler :
Yazarlar :
Âlimleri Fazîleti
Tarih : 05.11.2014 20:37:42
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (K.s)
Okunma : 740
Kıymetli Kardeşlerim!

Kenzü’l irfan'da geçen bir hadis-i şerifte Fahri Kâinât Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor: “İlmiyle amel eden bir âlimin, câhil âbid üzerine üstünlüğü, benim en aşağı mertebede olanınıza karşı üstünlüğüm gibidir. Şüphesiz hem Allah, hem O’nun melekleri, hem gökte ve yerde bulunanlar, hatta yuvasındaki karıncalar ve balıklar, insanlara hayır öğreten kimse için salât ederler. Yâni Allah ona rahmet eder, diğerleri de onun bağışlanmasını Cenâb-ı Hakk’tan ister.'

Yine başka bir hadis-i şerifte: “ilminden istifâde edilen bir âlim bin âbidden daha hayırlıdır.” buyuruluyor. ilminden istifâde edilen âlimden, insanlar namazı öğreniyor, orucu öğreniyor, haccı öğreniyor, zekâtı öğreniyor, dinini, imânını öğreniyor, hâsılı o millete faydalı oluyor. Öte taraftan âbidler de gündüz akşama kadar oruç tutuyor, gece sabaha kadar namaz kılıyor. İşte âlim bunlardan daha hayırlı oluyor. Çünkü âbidler yalnız kendilerini kurtarmış oluyorlar. Âlimler ise bütün millete faydalı oluyor.

Yine Resûlullâh (sav) Efendimiz buyuruyor: İmiyle amel eden bir âlime tâzim eden, hürmet eden, Cenâb-ı Hakk’a tâzim etmiş gibi sevap alır.” Çünkü bir âlime hürmeten ayağa kalkan onun şah-sına değil içindeki Kur’ân’a ve Allah’ın ilim sıfatına saygı göstermiş oluyor.
Yaşı küçük de olsa hâfızlara hürmet edelim kardeşlerim. Bir cemaatte hâfıza değer vermemek, bir odada ondan üst tarafta oturmak, Kur’ân-ı Kerim’in üstüne oturmak gibidir. Âlimin uykusu, câhilin ibâdetinden daha hayırlıdır, ilmiyle amel eden bir âlimin yüzüne bakmak ibâdet makâmındadır. Hicaz’da Harem-i Şerifte namaz kılana şu kadar, Kur’ân okuyana şu kadar sevap verilir. Yorulan birisi otursa da Kâbe’ye baksa ona da sevap verilir. İşte ulemânın yüzüne bakan Beytullâh’a bakmış gibi olur.

Âlimler çok faziletli, lâkin bir de ilmiyle amel etmeyenler var: “insanlara hayır öğretip de kendisini, kendi kusurunu unutan ilim adamı, tıpkı halk ışıklandığı halde kendisini yakıp bitiren mum gibidir.” buyuruyor Peygamber Efendimiz (sav).

Kendini yakıp âlemi ışıklandırıyor. Bildiğiyle amel etmiyor, bana iyi desinler diye güzel vaaz veriyor. Başkasına faydası, kendine zarârı oluyor. Allah böyle kimselerden etmesin.

Rabbimiz bizleri, ilmiyle âmil âlimlerin kıymetini bilen, sohbetinde bulunanlardan etsin inşallâh.

Hamdolsun Âlemlerin Rabbi olan Allâh'a.
Namaz Vakitleri
Şehir :