Kategoriler :
Yazarlar :
Sadaka
Tarih : 22.03.2013 21:17:20
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (K.s)
Okunma : 1060
Kıymetli Kardeşlerim!

Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor ki: “Sırf Allah rızası için verilen bir sadaka, bir zekât, sahibinin elinden çıktığı zaman, sâil eline almadan, Allah Teâlâ Hazretleri kudret eline alıp kabul buyurur.”(1) Yani o sadakayı alan ile veren arasında Allah’ın eli var. Cismaniyetten münezzeh olan Rabbimiz, önce alıp kabul buyuruyor.

Yine Habib-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem (sav) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde meâlen şöyle buyuruyorlar;

Verilen sadaka şu sözleri sahibine söyler:

Küçüktüm, büyüttün

Ben kıymet bakımından küçüktüm, beni feyiz ve bereketçe büyüttün. Hem dünyevî hem uhrevî olarak Allah’ın fazlıyla bereketlendim.

Düşman idim, dost ettin

Önce sana düşman idim. Çünkü zekâtı verilmeyen mal, âhirette yılan olup dilini sokacak. Ateşten çivi olup vücuduna çakılacak. Şimdi beni kendine dost edin.

Fâni idim, bâki kıldın

Dünyaya sarf edilmekle fâni olacaktım, mahvolup gidecektim. Allah için vermekle beni bâkî kıldın. Seninle cennete beraber gideceğiz. Bir fakire elbise giydirdinse, kabirden uryan kalktığın zaman, ben hulle, yani cennet elbisesi olacağım. Sen de beni giyeceksin. Bir fakiri doyurdunsa, kabirden aç kalktığında cennet sofrası olup önüne geleceğim.

Muhafaza edilecektim, muhafaza edeceğim

Elinde oldukça sen beni muhafaza edecektin. Kasa alacaktın, kilitleyip saklayacaktın. Şimdi ben seni koruyup, muhafaza edeceğim. Çünkü, sadaka belâları defeder ve ömrü uzatır.

Abdullah b. Ömer’den(ra) rivayete göre, Rasûlullah (sav) Efendimiz, Zilzâl sûresindeki,

“Kim zerre miktarı hayır işlerse karşılığını görür.”(2) âyeti nâzil olunca:

- “Yâ Rabbi, ümmetim hakkında bu çok az.” dedi. Allah (cc),

“Sabırları sebebiyle ecirleri iki kat olacak” (3) âyetini indirdi. Yani Cenâb-ı Hakk:

- “Habibim, senin ümmetinin ecrini iki kat versem razı mısın?” buyurdu.

- “Hayır, Yâ Rabbi bu da azdır”

- “Peki, on kat vereyim, razı mısın?”

- “Hayır, Yâ Rabbi o da az”

Âyet nâzil oluyor:

“Allah yolunda mallarını sarf edenlerin misali, her başakta yüz tane bitiren yedi dallı bir ekinin haline benzer.” (4)

Her başakta yüz tane, bire yedi yüz verilmiştir.

Bu defa Peygamberimiz (sav), az demiyor da:

-Ümmetimin hâlislerine daha da artır Yâ Rabbi, diyor.

-Habibim, üzülme onların mükâfatını kat kat artıracağım.

Sen ne büyüksün Yâ Rabbi ve bizim nasıl nazlı bir Peygamberimiz (sav) var. Allah’ımız, kadrini bilen ümmetten eylesin!

1947’de Hacca gittiğimizde ehl-i irfandan Ali Haydar Efendiyle tanışıp elini öpmüştüm. Yıllar sonra nasip oldu İstanbul’da ziyaretine gittim. Kulağı hiç duymadan fakat gözlüksüz yazıyı okuyan, yüz on beş yaşında büyük bir zât idi. Allah şefaatine nâil etsin. Beni hemen tanıdı.

- On altı sene evvel Hicaz’da görüşmüştük değil mi, dedi ve devam etti: Ziyaretiniz kabul oldu ve Rabbim sizden razı oldu inşallah. Herkes akın akın bayram şenliklerine giderken, siz benim gibi bir ihtiyara geldiniz. Sırf Cenâb-ı Hakk’ın rızası için. Ondan dolayı Allah sizden razı oldu.

Rabbimiz bizi riyadan muhafaza etsin ve amellerimizi hâlis kılsın.

Hamdolsun Âlemlerin Rabbi olan Allah’a.

1 – Muvatta; Sadaka, 1 - Buhârî; Zekât, 8; Tevhid, 23 - Müslim; Zekât, 63 - İbn Mâce; Zekât 28 - Tirmizî, Zekât, 28 - Nesaî; Zekât, 48

2 – Zilzal; 7

3 – Kasas; 54

4 – Bakara; 261
Namaz Vakitleri
Şehir :