Kategoriler :
Yazarlar :
Allah’ ın Zikrinden Gâfil Olanlar
Tarih : 13.10.2012 16:38:51
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (K.s)
Okunma : 1065
 Kıymetli kardeşlerim!

Âyet-i kerîmelerde Allah (cc)’ımız bir grup insanın yevmi kıyâmette farklı şekil ve sûretlerde haşrolacağını şöyle ifade buyurur:

“Onları kıyâmet günleri yüzleri üstü, kör, dilsiz ve sağır olarak haşrederiz. Onların varacağı yer cehennemdir.” (İsrâ: 17/79)

“Kim de zikrimden yüz çevirirse, artık şüphesiz onun için dar bir geçim vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz. (O) Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben gören bir kimse idim, der.”

“(Allah) işte böyle! Sana ayetlerimiz gelmişti de (sen) onları unutmuştun. Bugün de (sen) unutulursun.” buyurur. (Tâ-hâ: 20/124-125-126)

Aslında kardeşlerim Allah’ın zikrinden gafil olan insanların bu dünyada da sûretleri böyledir. Buna Allah’ın dostları vâkıf olurlar bi-iznillah. Size bu hususta bir menkıbe nakledeyim:

Delinin biri, kadıya gelmiş, “Efendim! Hayvanların içinde üryan olarak gusledilir mi?” diye sormuş. Kadı:

Edilir ancak edebe muhaliftir, demiş. Yani hayvan bir şey anlamaz, yalnız edebe muhalif olur, diye bir fetva vermiş.

Deli bununla ilgili yazılı belge almış ve dışarı çıkmış. Dışarıya çıkınca üryan olmuş gidiyor. Bazen birilerini görüyor, sakınıyor. Böylece yoluna devam ediyor, binde bir insandan utanıyormuş.

Oğlum niye böyle üstünü açtın. Bu kadar mı olur yahu, dediklerinde:

Fetvam var, diyormuş.

Deliyi, tutmuş fetva aldığı kadıya getirmişler. “Fetva vermişsin bunun eline, o da halk içinde üryan olarak gezmekte. Nasıl olur bu?” diyerek kadıya içerlemişler.

“Oğlum! Ben hayvanların içinde caiz olur, dedim. İnsanın içinde üryan gezilir mi hiç?” demiş.

E işte sen de bana hayvanların içinde olmak şartıyla cevaz verdin ya. İşte şurada kırık bir aynam var. İnanmıyorsan şu kırık aynayı al, bir bak. Zaten sırrım zahir olunca ben öleceğim, demiş.

Kadı Efendi, delinin kırık aynasına bakınca şaşakalır. Oradan insanların hakîkatlerinin ne halde olduklarını görür. Türlü türlü hayvan şekillerinde imiş insanlar. Delinin bu kırık aynası “dışı insan içi hayvan olanlar”ın hakîkî sûretini gösterirmiş. Sırrı ifşa olan deli, ertesi gün sabah namazında vefat etmiş.

Mevlâ bizlere insan sûretinde olmayı ve kabirden de bu hal üzere kalkmayı nasip buyursun.

Ham olsun âlemlerin Rabbi olan Allah’a.
Namaz Vakitleri
Şehir :