Kategoriler :
Yazarlar :
Şüpheli Şeylerden Kaçınmak
Tarih : 13.11.2015 22:42:13
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (K.s)
Okunma : 811
Rabbimiz Kur’ân’ında buyuruyor ki: “Yâ Muhammedi Sen nasîhat et! Şüphesiz nasîhat mü’minlere fayda verir.” (Zâriyât, 55)

Mü’min üç gün vaaz ve nasîhat dinlemezse kalp kararmaya başlar. Yağmur görmeyen tarla gibi olur. Onun için Üstâdımız (ks) Hazretleri öğüt veriyor: Benim evlatlarım Kur’ân okusunlar. Kur’ân okuyan Rabbımızla konuşmuş gibi sevap alır.

intisâb eden evlatlarına altmış yaşında bile olsa derhâl bir elif-ba cüzü alıp Kur'ân öğrenmeyi tavsiye buyururlardı. Fıkıh ile Hadis öğrenin, ilmihâl kitaplarını elinize alıp helâlleri, haramları; namazın, orucun, haccın farzlarını, vâciplerini, sünnetlerini belleyin. Namazı cemaatle kılasınız. Hastalık vb. bir mâni yoksa cemaati terketmeyin. Cemaatle namaz kılmak çok tatlı olur, sevaplı olur.

Az ye, az uyu, az konuş. Tezkiratül-Evliyâ’da deniliyor ki: Az ye ki oruç tutasın, Az uyu ki geceleri namaz kılasın, Az konuş ki Allâh’ı çokça zikredesin.

Çarşambalı Abdullah Efendi’yle Kayseri’de geziyorduk. Baktım dili hiç durmuyor. ‘Sen sabahleyin dersini okumadın mı?’ dedim. ‘Okudum’ dedi. ‘Ancak ben Üstâdımızdan zikrimi arttırmasını istemiştim, onu bitirmeye çalışıyorum.’ ‘Niçin?’ dedim. ‘Nefsim fırsat bulamasın diye. Hamalların yükü ağır olursa,
önüne çıkan kadını kızı, başka şeyleri gözü görmüyor. Bütün gâyesi yükü düşürmeden yerine ulaştırmak oluyor. Ben de, dersim çok olsun da nefsim kötülüklere fırsat bulamasın istedim.’ Yaa kardeşlerim, Abdullah Efendi böyle diyor, ibret alalım.

Nefse yüz vermeyelim.

Günahların küçüğünden de olsa kaçınalım.

Az nimeti az sanma, kimden geldi ona bak

Az günâhı az sanma, kime karşı ona bak

İnsanı yoldan çıkaran dört düşman var: Şeytan, nefis, akran (kötü arkadaş) ve dünyâ.

Bütün günahların başı dünyâya muhabbet. Üstâdımız: “Bâzı insanlar var, onlara selâm verilmez. Kalplerinde dünyâyı putlaştırmışlar. Puthânedeki adama selâm verilmez ki.” buyuruyor. Şeytan da, nefis de, kötü arkadaş da dünyâ ile aldatıyor insanı. Geçici dünyâ ile.

Dünyâ dediğimiz şu güzel dul kız

Herkesin dostudur, fakat vefasız

Helâl yeyin! Kazancınız helâlinden olsun.

Bir haram lokma, kırk günlük amelin kabûlüne mâni olur. Helâl mi haram mı diye şüphelendiğiniz şeylerden kaçının.

Hamdolsun âlemlerin Rabbi olan Allâh’a.
Namaz Vakitleri
Şehir :