Kategoriler :
Yazarlar :
Şüpheli Şeylerden Kaçınmak
Tarih : 27.08.2015 10:50:32
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (K.s)
Okunma : 754
Kıymetli Kardeşlerim!

Rabbımız Kur’ân’ında buyuruyor ki: “Yâ Muhammed ! Sen nasihat et! Şüp­hesiz nasihat mü’minlere fayda verir.
(Zâriyât, 55.)”
Sigara tasavvuf ulemâsına göre haramdır.

Arıcılar bal alırken arıları kovandan uzak­laştırmak için tütsü (duman) verir. Şeytan da bizi sigara içmeye teşvik ederek başımızdan melekleri dağıtmak istiyor. Bilhassa gençlere söylüyorum, aman sigaraya alışmasınlar. Bakın bununla ilgili bir hâdise anlatayım size. Mevlânâ Hazretleri: 'Sigara haramdır.” dermiş. Kayseri âlimlerinden Hacı Kasım Efendi de sigara içermiş. Hacı Kasım Efendi Mevlânâ Hazretlerinin sigara konusundaki tavrını duyunca öfkelen­miş: “Var mı âyette hadiste hükmü?” demiş ve Mevlânâ Hazretlerine dersini vermek için Konya’ya doğru yola çıkmış. Mevlânâ Hazretleri de dervişlerini toplamış, “Hoca Efendi öfkeli geliyor. Ben halvete çekiliyorum. Hürmette ku­sur etmeyin.” demiş.

Hacı Kasım Efendi dergâha varmış. Mevlânâ ile ancak ertesi gün görüşebilece­ğini söylemişler. Çok hürmet edip odasına çı­karmışlar. Hizmetlerini yapmışlar, sigara içmek isteyince derhâl sigarasını yakmışlar. Sonra Hoca Efendi istirahate çekilmiş ve uyuyakal­mış. Rüyâsında mahşer günü imiş. Mevlânâ Hazretleri ile birlikte Peygamberimiz (s.a.v.)’in huzuruna varmışlar. Önce Mevlânâ elini öpmüş. Rasûlullâh Efendimiz de: “Yâ Mevlânâ, çok üm­metimi ıslah ettin, âhiret azâbından kurtardın, vâris-i enbiyâ oldun.” diyerek onu kucaklamış. Sıra Hacı Kasım Efendi’ye gelince ona da elini öptürmüş fakat ağzının fenâ kokusundan yüzü­nü çevirmiş. Kasım Efendi hüngür hüngür ağ­layarak uyanırken kapıdan Mevlânâ Hazretleri girmiş: “İşin hakikatini anladınız mı!” demiş. O da: “Beni irşâda getirmişsiniz buraya, Allah siz­den râzı olsun” diyerek sigarayı terketmiş.

Yavrum, sizler daha gençsiniz. Başınıza neler gelecek kimbilir, Allah muhafaza buyur­sun. Elinizi, dilinizi, gözünüzü, bütün âzâlarınızı haramdan koruyun.

Hamdolsun Âlemlerin Rabbi olan Allâh’a.

Namaz Vakitleri
Şehir :