Kategoriler :
Yazarlar :
Ey rabbimiz bizi bağışla
Tarih : 07.07.2011 23:25:47
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (K.s)
Okunma : 1216
Kıymetli kardeşlerim,
Bir aydır oruç tutarız, şimdi günlüğümüzü istemeye geldik Allah’tan. Ne istiyoruz? Rızasını istiyoruz. Rızasında halkettiği, Cennetini, Cemalini istiyoruz. Verecek inşallah.

Her yatsı namazından sonra “Âmenerrasülü” okuruz da, mânâsını bilmeyiz. Şimdi onu açıklayalım.

Server-i âlem Muhammed Mustafa (s.a.v), Allah-ü Teâlâ tarafından davet olundu, Mirâc’a çıktı. Mülâkî olunca, Rabbımıza; “Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât...” diyerek selam verdi. Rabbımız, “Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü...”, Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi senin üzerine olsun Habîbim!” diyerek selamını aldı. Peygamberimiz (s.a.v), Allah’ın cemaliyle müşerref olduğu anda bile biz ümmetlerini unutmadı, “Sâlih kullarının üzerine de selam olsun...” diyerek bizi andı.

Efendimiz (s.a.v) Mirâc’da, Allah’ın Cemâmilini gördü. Halbuki Musa (a.s) görmek isteyince; “Beni göremezsin yâ Mûsâ, tahammül edemezsin!” demişti. Dağa bak, deyip tecellî edince dağ, paramparça olmuş, kendisi de bayılıp düşmüştü. Musa (a.s)’ın tahammül edemediğine Peygamberimiz nâil olmuştu. Rabbimiz muhabbetiyle içimizi doldursun! İşte “Âmenerrasûlü” bu buluşmanın hediyesi. Âmenerrasûlü bimâ ünzile ileyhi min Rabbihî velmü’minûn” Allah’ımız kendisine imandan haber veriyor: “Peygamber, Rabbi tarafından indirilenlere iman etti. “Efendimiz, bütün inzal olunanlara, 100 suhufa, dört büyük kitaba; İncil’e, Tevrat’a, Zebur’a ve Kur’an’a iman etti, mü’minler de imanetti. Biz de ettik elhamdülillah.

Mü’minler kime iman ettiler? “Onlardan herbiri, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler.” Melekler görülmez, çünkü göz tahammül etmez. İnsan bir melek görecek olsa, güzelliğine dayanamaz, çatlar, ölür. Şeytanı da kendi suretinde görecek olsa, çirkinliğine dayanamaz, çatlar, ölür. Bu kadar çirkin şeytanın ardına düşüp de, birbirimizi kırmayalım, döğüşüp çekişmeyelim, haksızlık etmeyelim kerdeşlerim.

“Allah’ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız.” Biz hepsine inanırız. Amma Yahudiler, Hristiyanlar bizim Peygamberimizi kabul etmiyorlar. Biz cümlesini tasdik ederiz.

“Ve gâlû semi’nâ ve eta’nâ...”, “O mü’minler işittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, mağfiretini niyez ederiz. Dönüş yalnızca sanadır, dediler.”

Peygamberimiz (s.a.v), hepimize vekaleten konuşuyor Allahımızla: Ey Rabbimiz, Senin affını, mağfiretini isteriz, Sen bizleri bağışla!

Mevlâmız bizi huzurunda utandırmasın kardeşlerim. O’nun huzurunda günahlardan dolayı utanmanın ateşi, hacâlet nârı, cehennem ateşinden daha şiddetli olacak. İnsanlar, yâ Rabbi beni huzuruna alıp utandırma da cehenneme gönder, diyecekler.

Cenâb-ı Hak, Habîbinin niyazına cevaben: “Seni ve Sana itaat eden ümmetini, Senin ve ashâbının yolundan giden ümmetini, ne kadar kusurlu olsalar da affettim” buyuruyor.

Devam ediyoruz, “Allahü Azimüşşan, her şahsa ancak gücü yettiği kadar mesuliyet yükler. Herkesin kazandığı ya kendi lehine, yahut aleyhinedir.” Meselâ namazda ayakta duramayacak kadar hasta ise oturarak kılar. Oruç tutacak, doktor diyor ki, yemezsen tehlike var. İlerde iyi olacağı ümidi varsa, bekler, kaza eder. Yoksa her gün için fitre verir.

“Ey Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi hesaba çekme!..”

“Ey Rabbimiz, bizden önceki ümmetlere yüklediğin ağır yükü bize yükleme!..”

Geçmiş ümmetler, malının dörtte birini zekat vermezlerse olmuyordu. Biz kırkta birini verirsek oluyor. Elbiselerine murdar bir şey bulaşınca, orayı kesmezlerse temiz olmuyordu. Biz yıkayınca temiz oluyor.

“Ey Rabbimiz,takâtımızın yetmediği işlerden bizi sorumlu tutma! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Çünkü Sen Mevlâmızsın. Kâfirlere karşı bize yardım et!..

Rabbimizde şöyle buyuruyor: “Günahtan tevbe eden, onu hiç işlememiş gibidir.” Yalnız kaza namazlarını kılsınlar, oruçlarını tutsunlar, kul hakkını versinler.

Rabbımız bizleri affetsin ve kâfirlere karşı bizlere yardım etsin inşallah! Habîbi Ekrem’i hürmetine, leyle-i kadir hürmetine, bayram hürmetine...

Hamd olsun âlemlerin Rabbı olan Allah’a...
Namaz Vakitleri
Şehir :