Kategoriler :
Yazarlar :
Gemiye Binenler Kurtuldu
Tarih : 15.07.2011 16:53:30
Kategori : Kalemdar
Yazar : Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (K.s)
Okunma : 1326
“Fezkürünallahe kıyamen ve kuûden ve alâ cünûbihim” Ne buyuruyor Rabbimiz? Sadece ayakta veya otururken değil, yatarken de “Allah” deyin. Letaif-i hamsesi, letaif-i halkı uyanmış olan, dursa da otursa da uzansa da kalbi ‘Allah’ der. Elinizi avucunuzun içine koyun, ayağınızı azıcık bükün; Allah Allah… deyin. Belki sabaha ya uyanırız ya uyanamayız. Ama böyle yatmış isek, imanla ölürüz. Sizi büyük bir müjdeyle müjdeliyorum. Kabul eden, tatbik eden kazanır. Ben size Allahımızın Kur’anını okuyorum. Peygamberimizin hadisini okuyorum, evliyaullahın sözünü okuyorum. Bunda itiraz olmaz. Kabul etmeyen, tasdik etmeyen kalptir. Kalbi, şeriatın emirlerine riayetle söz dinler hale getirmemiz lazım gelir. Âlimler demişlerdir ki:“Kur’an’ın emriyle din, Adem a.s.’dan Hatemünnebiyyin aleyhimusselatü vesselama gelinceye kadar birdir. O dahi ancak İslam dinidir. Din, bir cevher-i Rabbanidir. İslam’ın amelce ve itikalce ve ahlakça vazifesini şeriat anlatır. Şeriat dört şeye benzetilmiştir:

Nuh a.s.’ın gemisi gibidir:
Gemiye binenler tufandan, beladan her şeyden kurtuldular, selamete kavuştular.Allah’ın şeriat gemisine, Kuran gemisine binen yarın nar-ı cehennemin denizinden kurtulup cennet-i alaya kavuşur.

Şeriat, Hud a.s.’ın dairesi makamındadır ki:
Hud Aleyhisselam bir daire çevirir, iman edenleri onun içine davet ederdi. Bir daire çizdi, içerisine iman edenleri koydu. Dışırda kalanlara bir sayha etti Cebrail a.s. hepsi kırıldılar. Şeriat dairesine girenler azap görmezler.

Süleyman a.s.’a verilen mühür makamındadır:
şeriat. Anında ins ve cine hükmettiği gibi her amelini mühr-i şeriata tatbik edip yardımı Allah’tan bekleyen, şeytana, nefse hevaya galip ve rızayı Mevla’ya talip olur.

Şeriat, Musa a.s.’ a verilen asa gibidir:
Nasıl Musa a.s., asasıyla her hacetini ifa, Fir’avun’u dahi helak etti ise, elinde şeriat asası olan, dünyevi ve uhrevi muratlarına nail iç ve dış düşmanların şerlerinden de emin olmuş olur. Hidayet burcudur nur-ı şeriat Saadet silkidir dürr-i şeriat Şeriatla olan Allah’ına kul Kulu makbul eder sırr-ı şeriat Açar hep masivanın zulmetini Visale erdirir bedr-i şeriat eraitle amel et Şeyh Sami Selamet semtine minber şeriat.

Hamd olsun âlemlerin Rabbi olan Allah’a
Namaz Vakitleri
Şehir :