Kategoriler :
Yazarlar :
BİTMEZ GÜZELİN VASFI
Tarih : 07.07.2011 23:12:47
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Prof. Dr. Mehmet Emin AY
Okunma : 1646
Takvim yaprakları 27 Ocak 1987 tarihini gösterdiğinde fani âlemden beka yurduna irtihal eden bir “güzel  kul”un, Yahyalılı Hacı Hasan Efendi –rahmetullahi aleyh- Hazretleri’nin vefatının üzerinden sizler bu yazıyı
okuduğunuzda tam 24 yıl geçmiş olacak… Zaman hızla akıp gidiyor olsa da hamd olsun ki gönüllerde olan sevgide ve muhabbette bir aşınma söz konusu değil… Çünkü Allah Teâla (c.c) bir kulunu sevdi mi onu sonraki gelen müminlere de unutturmuyor. Nitekim Hacı Hasan Efendi Hazretleri de, vefatının üzerinden 24 yıl gibi uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen, manevi evlatlarından birinin, ruhuna hediye olarak okuduğu Fatiha’ların üzerinden henüz daha 24 saat geçmiş değildir. Çünkü Hacı Hasan Efendi Hz.leri de, şu an itibariyle, her seher vaktinde, yetiştirdiği binlerce evladının okuduğu evrad ve tesbihatın öncesinde ve sonrasında, ruhlarına hediye olarak okunan Fatiha’larda adları zikredilen gerçek bahtiyarlardan biri olmanın ayrıcalığını yaşayan müstesna bir veliyy-i asîl ve mürşid-i kâmildir. Hal böyle olunca, şairin beyti ne de güzel tercüman oluyor duygularımıza…

Rütbe var; yazılır mezar taşına, Zaman sellerinde aşınır gider.
Rütbe var; yazılır Cennet Arşı’na, Sonsuzdan sonsuza taşınır gider…

Değerli okuyucum.
Merhum Hacı Hasan Efendi –rahmetullahi aleyh- Hazretleri hakkında, vefatından bugüne dek birçok panel  ve konferans düzenlendi, pek çok makale kaleme alındı. Zât-ı âlilerini yakından tanıyan birçok kişi, onunla ilgili hatıralarını paylaştı. Bu hatıralardan bir kısmı kendisinden tezahür eden olağanüstü hallerdi. Evet, bunların hepsi birer kerametti… Nitekim bu satırların yazarı da onların bir kısmına şahit olmuş ve kendisine olan hayranlığı artmıştır. Ama doğrusu, onu ilk kez görenler zaten ona hayran olmaktan kendilerini alamazlardı… Çünkü Rabbimiz Teâlâ, ona müstesna bir güzellik ve çok farklı bir cazibe lûtfetmişti… Allah Teâlâ’nın emir ve yasaklarına saygısı ve sünnet-i seniyye’ye muhkem bir bağla bağlılığı, onu böylesine farklı bir güzelliğe büründürmüştü. Sözlerimizin tam bu noktasında, mahir bir bahçıvanın, büyük bir özenle ve ihtimamla yetiştirdiği nadide bir gül misali, yetiştirerek bizlere onun kokusundan rayihalar taşıyan muhterem mahdumları Ali Ramazan Dinç Hocaefendi’nin şu tesbitini aktarmak istiyorum sizlere…

“Bizler, onun dış güzelliğine bakıp da hayran hayran seyrediyoruz. Ya bir de Mevlamız bizlere onun iç alemindeki güzellikleri seyretme imkanı bahşetseydi, kim bilir nasıl bir güzellikle karşı karşıya kalırdık?...”

İşte değerli okuyucum. İç âlemindeki gönül güzelliklerinin dışa yansıdığı bir “güzel insan”dan söz edeceğimiz için yazımıza başlık olarak “Bitmez güzelin vasfı, ağaçlar kalem olsa” beytini uygun gördük. Çünkü 24 yıldır bizler o güzelden söz ediyoruz ama hala güzelliklerini anlatarak bitirebilmiş değiliz. Söz buraya gelmişken bir kanaatimizi de siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz. Allah’ın sevgili kullarının kerametleri hak’tır ve gerçektir. Dinimiz bunları  hak ve gerçek olarak bilip kabul etmemizi ister bizlerden…

Ancak kanaatimizce bu kerametler, yaşandığı dönemde ilgili kişiyi hayrete düşürüp, onun hayranlığını ve muhabbetini artırmaktadır. Bir başka ifadeyle, o keramet örneği o an için gerçekleşip sona ermektedir. Fakat böylesi Allah dostlarının hayatlarının her safhası, sözleri ve nasihatleri ise her biri bir keramet misali, sadece söylendiği o anın insanlarını değil, sonradan gelen tüm insanları irşad ve ıslah etmekle, daha büyük ve daha tesirli bir keramet haline dönüşmüş oluyorlar. İşte bu bakımdan, böylesi Allah dostlarının hayatının her karesine talip olmak, sormak, araştırmak ve arşivlemek gerektiği kanaatindeyiz.

Bu bağlamda, biz de bu makaleyle, merhum Hacı Hasan Efendi –rahmetullahi aleyh- Hazretleri yakınlarından bize yansıyan bilgi ve hatıralar çerçevesinde, günümüz insanları olarak çok muhtaç olduğumuz “aile içi muhabbet ve iletişim konularındaki o eşsiz tavsiyelerine temas etmemizin, bu ihtiyacımıza bir cevap olacağını düşünüyoruz.

Merhum Hacı Hasan Efendi –rahmetullahi aleyh- Hazretleri aile içi muhabbet ve iletişim hususuna gösterdiği ihtimama geçmeden önce konuyla ilgili günümüze yönelik bazı acı ve ilgi çekici tesbitlerde bulunmak istiyoruz.

Kıymetli okuyucum.
Gün geçmiyor ki, bir gazete haberinde aile bağlarının gittikçe zayıfl adığını belirten uzman görüşlerini; bazı yörelerde boşanmak maksadıyla belediyelerin ilgili birimlerine başvuranların, evlenmek amacıyla başvuranlardan daha fazla olduğunu rapor eden muhabir haberlerini okumuş olmayalım. Konuyla ilgilenen merkezlerin yetkilileri, sağlam aile bağlarıyla ünlü milletimizin yaşadığı bu travmaların, dikkat çekici olmaktan öteye artık kaygı ve endişe verici boyutlarda olduğuna dikkat çekmektedirler.

Yapılan tespitlerden bir kısmı da bu geçim sıkıntılarının dindar ailelerde de yaşandığı gerçeğidir. Böylesine kritik bir ortamda, bize Rabbimizin ayetlerini, Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimizin hadislerini hatırlatan, kendi yaşadığı güzellikleri, tespitlerine ve tavsiyelerine yansıtan Allah dostlarına ne kadar da muhtacız... İşte, merhum Hacı Hasan Efendi –rahmetullahi aleyh-, Hazretlerinin belki de üzerinden en fazla 30-35 yıl geçtiğine inandığımız şu beyti, zat-ı alilerinin hem o güne hem de bugüne ait tesbitine ışık tutuyor:

“Kiminiz eviyle etmiyor geçim
Ailesi ağlar, ne ola suçum?
Düşündüm sizleri ağardı saçım
Soğuk vurdu bahçem, gülüm kalmadı.”

Ümmet-i Muhammed’in derdini kendi derdi bilen, onları düşünmekle saçları ağaran merhum Hacı Hasan Efendi –rahmetullahi aleyh- Hazretlerinin, sohbetlerinde hem erkeklere hem de kadınlara hak ve vazifelerini hatırlatması ne kadar da anlamlıydı... Erkeklere nasihat ederken, hanımlarına karşı şefkatli ve anlayışlı olmalarını tembihlemesi, “beğenmedikleri bir huyları varsa mutlaka beğenecekleri bir yönlerinin de olduğu” gerçeğini hatırlarında tutmalarını tavsiye etmesi ne kadar manidar ise, hanımlara yönelik tavsiyelerinde, ashabı-ı kiramın hanımlarından örnekler vererek, onların sabahları eşlerini uğurlarken, “ne olur az olsa da bize helal rızık getir” diyerek rızkın helalini önemsediklerini gündeme getirmesi de o kadar anlamlıydı…

Kitle iletişim araçları tarafından değerlerin ayaklar altına alındığı günümüzde psikiyatri uzmanları ve psikologlar, kendilerine nasihat eden ve tecrübelerini paylaşan aile büyüklerinden mahrumiyetin bile günümüz insanı için önemli bir eksiklik olduğu kanaatindedirler. İşte tam bu noktada merhum Hacı Hasan Efendi –rahmetullahi aleyh- Hazretlerini bir kez daha rahmetle yâd edecek bir hatırasını paylaşmak istiyoruz sizlere. Bir sohbetinde şöyle anlatmışlardı:

“Evlatlarım. Zamanında biz de çok sıkıntılar çektik. Bizim de geçim sıkıntılarımız oldu. Ama Meryem annenizle birbirimize hiç küsmezdik. Küsecek olsak, birimiz döşeksiz, diğerimiz ise yorgansız kalırdı. Çünkü döşeği anneniz çeyiz olarak getirmişti, yorgan da benim çeyizimle gelmişti…”

Birtakım mahrumiyetlerden bile muhabbet adına neticeler elde edebilmenin en güzel örneğiydi bu ifadeler… Mümin için dünya hayatının sıkıntısız olmayacağını ama imkânsızlıkların bile bir muhabbet vesilesi olabileceğinin ifadesiydi bunlar…

Aziz okuyucum.
Sohbetlerinde okuyup aktardığı her bir ayeti ve hadisi hayatına bizzat yansıtan merhum Hacı Hasan Efendi – rahmetullahi aleyh- Hazretleri, yaşadığı dönemde olduğu gibi, şu anda, günümüzde de kendisinden her bahsedilişinde, sözleri ve hatıralarıyla insanları irşad etmeye devam ediyor. Her gün radyo frekanslarında onun sohbetlerinde bunları dinlemek, geride bıraktığı eserlerinde ve şiirlerinde bunları okumak mümkün. Kısacası o güzel insan, tıpkı Güzeller Güzeli Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimizin “müminin bu dünyadaki cenneti, ailesidir” buyurduğu gibi, müminlerin, ailelerinde huzurlu ve mutlu olmaları, dünya sıkıntılarına birbirlerinden destek alarak göğüs germeleri için hayatı boyunca gayretler gösterdi. İşte sadece bu gayretleri bile her yazıya konu edilse daha bitiremeyeceğimiz pek çok vasfı vardır o güzel kulun ve o güzel insanın… Mevlâmız Teâlâ Hazretleri kabirlerini pür nur, makamlarını cennetin en âlâ makamlarından eylesin.

Amin…
Namaz Vakitleri
Şehir :