Makaleler > Prof. Dr. Mehmet Emin AY > Siyer > Komşuluk İlişkilerinde Peygambirimizden Tavsiyeler
Kategoriler :
Yazarlar :
Komşuluk İlişkilerinde Peygambirimizden Tavsiyeler
Tarih : 09.08.2012 10:55:00
Kategori : Siyer
Yazar : Prof. Dr. Mehmet Emin AY
Okunma : 1515
 Aziz okuyucum,

Peygamberler, insanları hidayete ulaştırmak, bilmediklerini öğretmek, doğrulara yöneltmek ve yanlışlardan uzaklaştırmak için gönderilen rehberlerdir. Bu anlamda her peygamber, yaşadığı toplumda insanlarla başarılı ilişkiler kuran ve beşeri münasebetleri bulunan kişidir.Hatta onları birer Halkla İlişkiler mütehassısı olarak da kabul edebiliriz.

Son Peygamber Hz. Muhammed (sav) Efendimizin de risalet zincirinin son halkası olması yönüyle bu özelliklere sahip olması tabiidir.Bizler, Sevgili Peygamberimizin “Âlemlere rahmet” özeliği ile nasıl bir merhamet ve sevgi pınarı olduğunu, “En güzel kul” özelliği ile ibadet hayatında ne denli farklı bir kulluk hayatı yaşadığını biliyoruz. Yine O’nun (sav), ailesi içinde her bakımdan örnek teşkil edecek, evlat, akraba, eş, baba ve dede olarak da bize verdiği eşsiz örneklerden haberdarız.

Bu yazımızda sizlere Resul-i Ekrem (sav) Efendimizin, toplumun hemen her kesimini kucaklayan beşerî münasebetlerinde, komşuluk ilişkilerine dair tavsiyelerini aktarmaya çalışacağız.Komşuluk ilişkileri ya da komşuluk hakları, öylesine önem arz eder ki, Yüce Rabbimiz konuyu, Allah’a kulluk ile başladığı emirler silsilesi içinde zikreder.

Bakınız ne buyuruyor Allahü Teâlâ:

“Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Bir de ana-babaya, akrabalara, yetimlere, yoksullara, yakın ve uzak komşulara, yakın arkadaşlara, yolculara ve ellerinizin altında bulunan hizmetçilerinize iyi davranın.” (Nisa, 36)

Ayetteki açık ve net emir, her mü’mine, yakın ve uzak komşularına iyilikte bulunmayı farz kılmaktadır.Tıpkı namaz, oruç, hac gibi… Sevgili Peygamberimiz de bize bu konuda yol göstererek, komşuluk ilişkileri hususunda hem birtakım uyarıcı mesajlar vermekte hem de ayette geçen “iyilikte bulunma” konusunun çerçevesini çizmektedir.

O’NUN DİLİNDEN KOMŞULUK HAKLARI

Değerli okuyucum,

Sevgili Peygamberimize zaman zaman sorular sorulur, her birine değerli ve anlamlı cevaplar alınırdı kendisinden... Yine bir gün,

−Ey Allah’ın Resulü! Komşumun benim üzerimde ne gibi hakları vardır? diye sorulunca Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz bu hakları şöyle sıraladı:

−Borç istediğinde borç vermen

−Yardım dilediğinde yardım etmen

−Hastalandığında ziyaretine gitmen

−Herhangi bir şeye ihtiyacı olduğunda ihtiyacını gidermen

−Yoksul duruma düştüğünde yardımcı olman

−Hayırlı bir şeye kavuştuğunda tebrik etmen

−Başına bir musibet geldiğinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunman

−Ölünce cenazesine iştirak etmen

−İzni olmadıkça evini onun evinden daha yüksek yaparak rüzgârına engel olmaman

−Pişirdiğin yemekten az da olsa ona da göndererek tencerenin kokusuyla onu rahatsız etmemendir.

Daha sonra şunları ekleyerek sözlerini tamamladı Sevgili Peygamberimiz:

−Bir meyve satın aldığında ona da ikram et. Şayet bunu yapamayacaksan meyveyi evine kimsenin göremeyeceği şekilde götür.

Sevgili Peygamberimizin ortaya koyduğu bu esaslar, bir bakıma, ayette geçen “İyilikte bulun…” emrinin neleri kapsadığını ortaya koyarken, aynı zamanda her biri, iki mü’mini veya iki komşuyu birbirine sevdirerek, aradaki dayanışmayı pekiştirecek ve şeytanın fitnelerine fırsat tanımayacak nitelikteki “koruyucu kalkanlar” gibidir.

KOMŞUMUZ BİZİM ŞERRİMİZDEN EMİN Mİ?

Resul-i Ekrem (sav) Efendimizin çağları aydınlatan ve asırları aşarak günümüze ulaşan tavsiyelerine ve inci misali bu değerli sözlerine bugün her zamankinden daha çok muhtacız. Şehir hayatı, milyonlarca insana, apartman denilen mekânlarda topluca yaşama imkânı sunarken, komşuluk ilişkileri adına pek çok şeyi de alıp götürmüştür maalesef...

Ancak komşuluk ilişkilerinin önemini bilen ve bu konudaki dinî emirleri önemseyen kişilerin gerçekleştirebildikleri münasebetler dışında, maalesef çağımız insanlığı Sevgili Peygamberimizin uyarılarına kulaklarını tıkamış durumdadır bugün…

Halbuki Yüce Resul (sav) konuyla ilgili hadislerinde bakınız neler buyuruyor:

−Cebrail bana devamlı olarak komşuya iyilik yapmayı tavsiye edip duruyor. Neredeyse komşunun komşuya mirasçı kılınacağını düşünmeye başladım.

−Allah’a ve ahiret gününe inanan, misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe inanan, komşusuna iyilik etsin, ona eziyet çektirmesin. Allah’a ve ahiret gününe inanan, ya hayırlı şeyler konuşsun ya da sussun.

−Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşlarına en çok hayrı dokunandır. Komşuların en hayırlısı ise komşularına en hayırlı olandır.

Bu uyarıcı, yol gösterici hadisler yanında, yürek titreten bir başka hadisinde ise şöyle buyuruyor Resul-i Ekrem (sav):

−Şerrinden, zararından komşusu emin olmayan bir kimse cennete giremez!..

Kıymetli okuyucum,

21. yüzyıl, dünyanın küçüldüğü, farklı dine, kültüre ve dile sahip insanların bir arada yaşadıkları, aynı siteyi, aynı apartmanı paylaştıkları ortamlara sahne olmaktadır. Gayr-i müslim ülkelerde yaşayan milyonlarca Müslüman vardır. Aynı şekilde gerek ülkemizde gerekse diğer Müslüman ülkelerde farklı dinlere, farklı milletlere mensup insanlar, Müslümanlarla aynı yaşam ortamlarını paylaşmaktadırlar.

İşte böylesi bir gerçek karşısında, Sevgili Peygamberimizin (sav) tavsiyelerinin günümüz Müslümanları için birer kılavuz olduğunu söyleyebiliriz. Ayet ve hadislerin bize tavsiye ettiklerine uyan her mü’min, bunu sadece Allah ve Resulü’nün hoşnutluğu için yaptığı takdirde son derece etkileyici bir mesaj da vermiş olacaktır çevresine...

Sözgelimi, Batı ülkelerinde yaşayan birçok Müslüman, Kurban Bayramında “dinî bir vecibe” olarak yerine getirdikleri bu vazifelerine, kurban etinden bir parça ayırarak gayr-i müslim komşularına ikram etmeyi de eklemiş olmaları, komşuluk ilişkileri açısından son derece olumlu gelişmelere vesile olmaktadır.

Aynı şekilde, ülkemizde ifa edilen bayramlaşma ziyaretleri de komşuların gönlünü kazanmak için önemli bir köprü olmaktadır. Konumuzla ilgili olarak iki hadis-i şerifi aktarıp sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Şöyle buyuruyor Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz:

−Müslüman, elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kimsedir.

−Sizin en hayırlınız, kendisinden hep iyilik beklenen ve kötülük gelmeyeceğinden emin olduğunuz kimselerdir.

Huzur ve sürur dolu bayramlar dileğiyle, sağlıcakla kalınız…
Namaz Vakitleri
Şehir :