Kategoriler :
Yazarlar :
Lût Aleyhisselam ve Kavmi
Tarih : 03.02.2012 11:35:31
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s)
Okunma : 1329
Lût (as)’ın kavmi, kötülükleri işlemeye alışmış kimselerdi. Lut (as)’ın bütün tavsiye ve tenbihlerine istihza ile karşılık verip onu alaya aldılar. Sonunda elçi melekler gelerek “Ey Lût! Emin ol biz Rabbinin elçileriyiz. Onlara va’d olunan helak zamanı sabah vaktidir, dediler” (Hud, 11/82). Ve beklenen son geldi: “Azap emrimiz gelince o memleketin üstünü altına getirdik ve tepelerine pişirilmiş balçıktan istif edilmiş taşlar yağdırdık. Ki o taşlar Rabbinin katında hep damgalanmışlardı. Onlar zalimlerden uzak değildir.” (Hud, 11/83).

CEBRAİL’İN KANADINDA

Cebrail (as)’ın Semûd kavminin memleketini deniz seviyesinden itibaren kanadına alıp semaya yükselttiği hatta ehl-i semanın köpeklerinin seslerini ve horozların ötüşlerini işittikleri, Cebrail (as)’ın kanadıyla göğe kaldırılan memleket üzerindekilerden kimsenin uyanmadığı, bir bardağın bile dökülmediği, sonra Cebrail (as)’ın o memleketi alt üst ettiği, yere çaptığı sırada üzerlerine taşlar yağdırıldığı rivayet olunmuştur.

ZALİMİN BAŞINA DÜŞEN TAŞLAR

Her bir taş kimin başına gidecekse sahibini buluyordu. Nerede olurlarsa olsunlar bu musibetten kurtulamamışlardı. “Ve mâ hiye minez zâlimîne ba’îd” ayet-i celilesinde bütün ehl-i zulüm için tehdid vardır. Rasulullah (sav)’den rivayet olunduğuna göre Cebrail (as)’a buradaki zalimlerden muradın şümulünü sual ettiğinde: - Ümmetinin zalimleri de dahildir. Hiçbir zalim yoktur ki semadan her saat düşen taşlardan birine hedef olmasın, demiştir.

CEHENNEMDEN ATILAN TAŞLAR

Hiçbir zalim zannetmesin ki bundan kurtulacak ve salim kalacak. Bilakis ölecekleri vakit her birinin başına semadan inecek ve cezalarını verecektir. Bunun bir benzeri de şudur: Rasulullah (sav) bir gün ashabıyla mescidde otururlarken büyük bir yıkıntı sesi işittiler, bir duvar yıkıldı zannederek korkuya kapılıp merak ettiler.

Rasulullah:

- Bu yıkıntının ne olduğunu biliyor musunuz?

Ashab-ı Kiram:

- Allah ve Rasulü bilir. Rasulullah (sav):

- Bu, Allah’ın 70 sene evvel cehennemin üst tarafından attığı bir taşın sesidir ki dibine şimdi varmıştır.

Rasulullah (sav) kelamını bitirince münafıklardan bir münafığın evinden büyük bir feryat işitildi. Yetmiş yaşındaki bir münafık o vakit ölmüş, öldüğü vakitte cehennemin en derin yerine gitmişti. Cenâb-ı Hak da onlara ibret olması için onu işittirmişti.

SEMADAKİ TAŞLAR

Rasulullah (sav) şöyle buyurmuşlardır: “İsra ve Mirac gecesinde 3. kat semada konulmuş bir taş gördüm. Cibril’e bunun mahiyetini sordum. ‘Ondan sorma’ dedi. Oradan geçtikten bir müddet sonra tekrar ona rastgelip üzerinde durdum ve dedim ki ‘Bu taşın mahiyetinden bana haber ver’ Cibril, ‘Bu taş Lût kavmine atılan taşlardan ayrılan ve arta kalan bir taştır, ümmetinin zalimlerine hazır beklemektedir dedi ve “Ve mâ hiye minez zâlimîne ba’îd” ‘O zalimlere çok uzak değildir’ ayetini okudu.Mahmud Sami RAMAZANOĞLU Hud Suresi Tefsiri’nden alınmıştır.


Diğer Yazıları
Namaz Vakitleri
Şehir :