Makaleler > Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s) > Tasavvuf > İbrahim Aleyhisselam'ın Eli Verenel İdi
Kategoriler :
Yazarlar :
İbrahim Aleyhisselam'ın Eli Verenel İdi
Tarih : 08.12.2011 12:07:14
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s)
Okunma : 1381
Allahü Teâlâ, İbrahim aleyhisselamı dost edindiği zaman melekler itiraz ettiler ve dediler ki: “Ey Rabbimiz! İbrahim sana nasıl dost olabilir? Onu meşgul eden nefsi, evladı ve ailesi var.” Allahü Teâlâ buyurdu: “Ben kulumun şekline ve malına değil kalbine ve işlerine bakarım. Dostum İbrahim’in benden başkasına muhabbeti yoktur, isterseniz bir tecrübe edin.” Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam insan suretinde Hazret-i İbrahim’e geldi. İbrahim aleyhisselam koyun güdüyordu.

Koyunlarının muhafazası için 12 köpeği vardı. Her birinin boynunda da dünya malı olan altını tahkir için altından yapılmış birer tasma vardı. Cebrail aleyhisselam Hazret-i İbrahim’e selam verdi ve sual etti:

– Ya İbrahim, bu sürüler kimindir?

– Allah’ındır, fakat benim elimde emaneten bulunuyor.

– Bana bir tane satar mısın?

– Allah’ı bir defa zikret, sürünün üçte birini al. Cebrail aleyhisselam: “Subbuhun Kuddusün Rabbena ve Rabbül melaiketi ver ruh” dedi. Hz. İbrahim ona sürünün üçte birini verdi.

– İkinci defa Allah’ı zikret, sürünün üçte birini daha al. Üçüncü defa Rabbimin ismini bir daha an, çobanları ve köpekleriyle birlikte sürülerin hepsini al götür.

Eğer dördüncü defa O’nu zikredersen ben de senin kölen olurum. Bunun üzerine Allahü Teâlâ buyurdu:

– Ey Cebrail! Dostumu nasıl buldun?

– Dostun ne güzel bir kuldur…

Hazret-i İbrahim çobanlara seslendi ve:

– Ey çobanlar! Koyunlarımı şu arkadaşın arkasından sürün götürün. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam:

“Benim bunlara ihtiyacım yoktur, zira ben Cebrail’im” dedi. Hazret-i İbrahim de ona: “Ey Cebrail! Ben de Halilullahım. Ben hibe ettiğim şeyi geri almam” dedi.

Diğer yandan Cenâb-ı Hak da İbrahim aleyhisselama sürüleri satıp onların parasıyla arazi ve emlak alıp bunları vakfetmesini vahyetti. Bugüne kadar İbrahim aleyhisselamın türbesine yapılan bütün masrafl ar işte bu vakıftandır.

Abdullah ibn-i Mübarek’in Hazret-i Ali radıyallahu anhdan rivayetine göre, kıyamet gününde Arş’ın sağ tarafında önce İbrahim aleyhisselama iki Mısır kumaşı giydirilecek. Sonra Peygamberimiz sallallahü aleyhi veselleme Bürd-i Yemani giydirilecektir. İbn-i Abbas radıyallahü anh Rasulullah sallallahü aleyhi vesellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “İbrahim’in şekl ü şemailini görmek isterseniz, arkadaşınızın yüzüne bakınız.” Yine buyurmuşlardır ki: “Bu gece bana rüyamda her zaman gelen iki melek (Cebrail ve Mikail) geldi. Bunlarla beraber gittik. Nihayet uzun boylu bir kişinin yanına vardık. Boyunun uzunluğundan onun başını göremiyordum. O uzun boylu zat İbrahim aleyhisselam idi.”


Mahmud Sami RAMAZANOĞLU - Hazret-i İbrahim Aleyhisselam kitabından alınmıştır.
Diğer Yazıları
Namaz Vakitleri
Şehir :