Makaleler > Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s) > Tasavvuf > SALİH AMELLERDEN MELEKLER HALK OLUNUR
Kategoriler :
Yazarlar :
SALİH AMELLERDEN MELEKLER HALK OLUNUR
Tarih : 21.07.2011 17:42:06
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s)
Okunma : 1298
Allâh Teala Mi’rac Gecesi’nde Efendimiz’in (s.a.v.) talebi üzerine bütün meleklerin ibadetlerini beş vakit namazda toplayıp ümmetine verdi. Onların kimi kıyâmda, kimi rükûda, kimi secdede, kimi de hamd üzereydi.

Namazların ikişer, üçer, dörder rek’at kılınmasının hikmetine gelince: Nebi (s.a.v.) o gece melaikenin heykelini ikişer, üçer, dörder kanatlı olarak gördü. Allâh bu ümmetin namazlarının nurlarının sûretinde bunları cem’ etti. Melekler, ibadetlerin ruhlarını göğe yükseltirler. Sahîh hadislerde vârid olduğu üzere Allâh, salih amellerden melekler halkeder. Beş vakit namaz, bizden evvelki ümmetlerde parça parça mevcut idi. Allâh Tealâ bunları son nebisine ve ümmetine cem’ etti.

Zira dünyevî ve uhrevî fezailin cümlesini peygamberimizde toplamıştır. Ümmeti de diğer ümmetler arasında aynı durumdadır. Sabah namazını ilk kılan Âdem, öğle namazını İbrahim, ikindi namazını Yunus, akşam namazını İsa, yatsı namazını ilk kılan Musa peygamberdir. Aleyhimiüs-salâtü ve’s-selâm. Vitir namazını ilk kılan Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimizdir. Namazın ikâmesi, vaktinde, rükû, sücud ve hududunu zahiren ve batınen muhafaza ederek kılmaktır. Namazın idamesi ise, murakabeye devam ile namazda gizlenen eltâf-ı rububiyete nail olmaya gayret sarfetmektir.

Namazın bir şekli, bir de ruhu vardır. Her bir şartını ve rüknünü yerine getirmekle ruhuna erilir. Meselâ abdestin farzında, sünnetinde, edebinde insanı namazın dosdoğru kılınmasına hazırlayan bir sır ve işaret vardır: Meselâ elleri yıkamak, nefsi ma’siyetten, kalbi hayvani ve şeytani sıfatlardan temizlemeye işarettir. “Ve siyâbeke fe-tahhir” ‘Elbiseni temizle’ ayeti “Kalbini temiz tut” diye tabir edilmiştir. Yüzü yıkamak, himmet yüzünü dünya muhabbetinin necasetinden arındırmaya işarettir. Kıbleye yönelmek, gayrıdan yüz çevirmek ve Hazret-i rububiyete yönelmektir. Elleri kaldırmak, himmet ellerini dünya ve ahıretten çekmektir. Tekbirin niyeti izlemesi, niyette samimiyetin işaretinin Hakk’ı tazim ve tekbir olmasıdır. Sağ üste gelecek şekilde elleri göğsüne koymak, kalbi masiva muhabbetinden korumak ve kulluğun şeklini ifadır.

Fatiha’nın vacip oluşu, kulu, Rabbül-âlemine şükür ve hidayet talebiyle rabbani lütûfların güzel kokularına mazhar etmek içindir. Kıyam, rükû ve sücûd, kulun âlem-i ervaha ve gayb yurduna dönüşüne işarettir. Tahiyyatta, meliklerin huzuruna varma âdâbına, teşehhüdde, rabbani cezbelerle Hakk’ın cemâlini görmeye, sağa sola selam vermede, sağdan cennet nimetlerine, soldan lezzet ve şehvetlere davet eden her cahil davetciye işaret vardır. Şekilciler namazı edadan selam ile çıkarlar.

Hakikat ehli ise selamla namazı devam ettirmeye girerler. Nitekim “onlar namazlarında devamlıdır” (25/63) buyrulmaktadır. Namaz kılan bir kavmi namazları korur. Cenâb-ı Allâh şöyle buyuruyor: “Ey Muhammed sana vahyolunan kitabı oku. Namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz namaz insanı fuhşiyat ve kötü şeylerden korur” “Ütlû mâ ûhıye ileyke mine’l-kitâbi ve akıymu’s-salât, inne’s-salâte tenhâ ani’l-fahşâi ve’l-münker” (29/45) Hadis-i Kudsi’de: “Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir beşerin aklına gelmeyen nimetler hazırladım” buyurulmaktadır.

Bu insan aklının alamayacağı nimetler, gayba iman, namaz ve infâkın mükafatıdır.

Bakara Suresi Tefsirinden alınmıştır
Diğer Yazıları
Namaz Vakitleri
Şehir :