Makaleler > Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s) > Tasavvuf > İbrâhim ve Yâkub aleyhisselâm-‘ın Vasiyeti
Kategoriler :
Yazarlar :
İbrâhim ve Yâkub aleyhisselâm-‘ın Vasiyeti
Tarih : 02.09.2013 13:00:38
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s)
Okunma : 1107
İbrâhim –aleyhisselâm- oğullarına dîn-i İslâm üzre olmalarını emretti. Yâkub – aleyhisselâm- da oğullarına vasiyet etti ve dedi ki:

- Ey benim oğullarım! Allah Teâlâ sizin için dîn-i İslâm gibi adalet ve tevîdi müstemil olan bir dîn-i cemilîli ihtiyar etti. Şu halde ancak Allâh’ın sizin için ihtiyar ettiğidin üzre mûtî olduğunuz hâlde vefat edin!”1

Böylece evlâdına dîn-i hak üzre sebat etmelerini emretti. İbrâhim –aleyhisselâm-‘ın dört oğlu olduğu mervîdir: İsmâil, İshak, Medyen ve Müdân. Beyzâvî’nin beyânına nazaran yahudi tâifesi Rasûlullah –sallallâhu aleyhi ve selem-‘e:

- Sen bilmez misin Yâkub –aleyhisselâm- vefatı anında evlâdına yehudiyetle vasiyet etti, demeleri üzerine onları tekzîp için Yâkub –aleyhisselâm- ‘ın vefatı anında İslâmiyet üzre sebat etmelerini vasiyet ettiğini beyân hakkında bu âyet-i celîle nâzil olmuştur. “Yâkub –aleyhisselâm- ölüme hazır olduğu zaman siz gâib mi idiniz, yoksa hâzır mı idiniz? O zaman ki Yâkub –aleyhisselâm- oğullarına suâl etti ve dedi ki:

- Benim vefatımdan sonra siz kime ve hangi şeye ibâdet edersiniz? Oğulları da:

- Biz senin ve babaların İbrâhim, İsmâil ve İshak –aleyhimüsselâm-‘ın mâbudları, mâbud-i vâhid olan Allah Teâlâ’ya ibâdet ederiz ve bizler O’na teslimiyette bulunmuş kimseleriz!”2 demekle babalarının emeline devam ve emrine itâat edeceklerini izhar ile pederlerini mesrûr ettiler. Bir kimsenin amcası, pederi makamında olduğundan Yâkub aleyhisselâm-‘ın amcasi İsmâil –aleyhisselâm- pederi mesâbesinde sayılmıştır. Rasûlullah –sallallâhu aleyhi ve selem- de amcası Abbas –radıyallahu anh- hakkında:

“Şu zât-ı şerîf benim babalarımın bakiyesidir.” Buyurmuş olduğu hadîs-i şerîf, mânâyı teyid ve kişinin amcası pederi makamında olduğunu şerh eder.

Dipnotlar:

1-Bakara Sûresi, 132. 2-Bakara Sûresi, 133.
Diğer Yazıları
Namaz Vakitleri
Şehir :