Makaleler > Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s) > Tasavvuf > Hicrette Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)
Kategoriler :
Yazarlar :
Hicrette Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)
Tarih : 04.10.2016 16:47:33
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s)
Okunma : 562
Resûl-i Ekrem Efendimizin Hilâfet İçin İşaretleri

Rasûlullah (sav) Hazretleri Amr bin Âsi Zatü’s-selâsil nâm gazâya ordunun emiri olarak göndermişti. Amr bin Âs der ki:

Gazay-i mezkûrden avdetimizde ben Rasûlullah (sav) Hazretlerinin huzûruna varıp:

- “Ya Rasûlallah! Bütün nâs içinde en ziyade kimi seversiniz!” dedim. Buna cevâben Rasûlullah (sav) Hazretleri:

- “Âişe'yi severim” dedi.

Tekrar ben:

- “Ya Rasûlallah! Erkeklerden en çok sevdiğiniz kimdir, dedim. Rasûlallah (sav) Hazretleri:

- “Onun pederidir” buyurdu. Yani Hz. Âişe’nin pederi Ebû Bekir’i severim demek istedi. Tekrar ben:
“Ebû Bekir'den sonra kimi seversin, dedim.
“Ömer ibni Hattab’ı” buyurdular.
Böyle birkaç kişiyi daha saydı sonra ben de sükût ettim. Yani Amr bin Âs kendisi o seferde Ebû Bekir ve Ömer hazerâtı da içinde bulunan askerler üzerine emir ta’yîn olduğundan nâs içinde Rasûlallah (sav) Hazretlerinin en sevdiği kendisi olduğunu zannetmiş idi. Hâlbuki öyle değil imiş.

İbn-i Ömer (ra) der ki:

Rasûlullah (sav) Hazretleri:

“Kim kibir ve azametinden dolayı esvabını yerlere sürüklerse Allah Teâlâ Hazretleri yevm-i kıyamette o kimseye nazar-ı rahmetle bakmaz”, buyurdu.

Sonra Ebû Bekir (ra):

- Ya Rasûlallah! Benim esvabımın bir tarafını ben dikkat etmeyip de toplamasam yerlere sürünüp düşüyor, nasıl edeyim, dedi.

Rasûlallah (sav) Hazretleri Ebû Bekir’e cevaben:

- “Sen onu kibir ve azametinden ve huyelâdan yapmıyorsun” buyurdu.

Sen öyle mütekebbirînden değilsin. Bu kelâmın sana şumûlü yok, demek istedi.
Diğer Yazıları
Namaz Vakitleri
Şehir :