Makaleler > Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s) > Tasavvuf > Kelime-i Tevhid Hasenâtın Ahsenidir
Kategoriler :
Yazarlar :
Kelime-i Tevhid Hasenâtın Ahsenidir
Tarih : 04.06.2012 13:36:31
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (K.s)
Okunma : 1257
Cenâb-ı Hak Hud Suresi’nin 114. ayet-i kerimesinde, “Gündüzün iki tarafında gecenin yakın saatlerinde namazı dosdoğru kıl. Çünkü hasenât, seyyiâtı giderir. Bu, hakkı zikredenlere güzel bir öğüttür.” buyurmaktadır. Hasenâtın ahseni, taatlerin efdali Allah hakkında ilim sahibi olmak ve O’nun (cc) tevhidinin yolunu bilmek ve nefsin hevasına muhalefet etmektir. Kul, zikrullah ile günahlardan arınır, tezkiye-i nefse ancak zikrullah ile müyesser kılınır. Tasfiye-i kalbin yegâne medarı zikrullaha kesretle devamdır. Zikrullah ile kul, Allah’a ibadete kuvvet kazanır, şeytanın hilelerinden tuzaklarından kurtulur.

Resulullah’a (sav):

- Ya Resulullah, kelime-i tevhid hasenâttan mıdır? denildikte,

- O hasenâtın ahsenidir, buyurmuşlardır.

Ayet-i celilede namazın gece ve gündüzün muayyen vakitlerinde, zikrullahın ise her vakit devam etmesi için işaret vardır. Ayrıca bu insanın zarurî ihtiyaçlarındandır.Gündüz nasıl epey vaktini maişet talebine, gecenin fazlaca bir kısmını istirahatine hasrediyorsa, günün ibadet vakitlerini de ibadetlerine hasredip her anını zikrullaha vakfetmelidir. Yani el kârda gönül yârda olmalıdır. Böyle olursa hasenât, seyyiâtı temizler. Bu ayet-i celilede beş vakit namaza işaret vardır. Şöyle ki ‘tarafin nehari’ tensiye olmakla ‘iki’ vakte işarettir. ‘Zülfen’ de ‘zülfe’nin cem’idir. Cem’in en az miktarı üçtür. Bu da üç vakte işarettir ki beş vakte işaret olmuş olur.

Ebu Bekir Verrak demiştir ki:

Senelerdir dört şeyi aradık, dört şeyde bulduk:

- Allah rızasını aradık. O’na itaat ve ibadette bulduk.

- Maişet genişliği aradık, kuşluk namazında bulduk.

- Din selameti aradık, lisanı muhafazada bulduk.

- Kabir aydınlığı aradık, gece namazında bulduk.

Cenâb-ı Hak, beş vakit namazı emreden ayet-i kerimeden

sonra Resulullah’a (sav):

“Bir de (bu ibadetlere devamda) sabret. Zira Allah ihsan erbabının ecrini zayi etmez. Sizden önceki devirlerde insanları yeryüzünde fesat çıkarmaktan vazgeçirmeye çalışacak fazilet sahipleri bulunmalı değil miydi? (O devir insanları) içinden (vazifelerini yaptıkları için) kurtardığımız kimseler pek azdır.”ifadesiyle namaz ve zikrullahtan yüz çevirmenin kavimleri nasıl helake sürüklediğine bir kere daha işaret buyurmaktadır.

Hud Suresi Tefsiri’nden alınmıştır.
Diğer Yazıları
Namaz Vakitleri
Şehir :