Makaleler > Hamdi BOYDAK > Tasavvuf > Sır Tutmak Sahibini Yükseltir
Kategoriler :
Yazarlar :
Sır Tutmak Sahibini Yükseltir
Tarih : 03.10.2011 16:02:57
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Hamdi BOYDAK
Okunma : 1798
Sır tutmak ve gizlemek bize faydalar sağlar. Aksi ise bize birçok şeyleri kaybettirir. Seyyid Yahya Şirvani, sırrın zekâtı kalbe gelenleri gizlemek, zevaidi celb etmek, imtihanlara katlanmak ve acayibi beklemektir, Allah’ın hududunu (helal – haram) muhafaza etmektir, demiştir. Marifet ehli dedi ki: Birr’in cevahiri altı şeyi gizlemektir:

1- Fakrı gizlemek. Ta ki insanlar onu zengin zannetsinler.
2- Sadakayı gizlemek. Hatta insanlar onu zengin zannetsinler.
3- Gazabı gizlemek. Hatta onu uysal zannetsinler.
4- İhtiyacı gizlemek. Hatta onu bolluk içinde zannetsinler.
5- Hastalığı gizlemek. Hatta onu sağlam zannetsinler
6- Salih amelleri gizlemek. Hatta ameli salih işlemediğini zannetsinler.

Büyüklerin sır saklamadaki genel değerlendirmeleriyle ilgili olarak şunları sıralayabiliriz:

- Gördüğün rüyayı mürşidinden başkasına anlatmayasın, zira dervişlik mahrem bir haldir. Mürşid ile mürid arasında cereyan eder.

- Sır saklamak cümle tarikte salikin en önemli vazifelerindendir.

- Seyr-u sülûkta derviş, melekler vasıtası ile gösterilen rüyalara çokça mazhar olur.

Böylece ona bilmediklerini talim ettirirler. Sırlara agâh olur. Cenâb-ı Hakk’a vuslata, şahsına özel yollar bulur. İşte bundan dolayı da bu sırrı fark etmeyen kişilere rüyasını açarsa emanete hıyanet eder ve bu yolun hırsızlarına, sahtekârlarına kendi eli ile sermaye verip kazandığını harceder.

Gerçek sözdür yarenler
Gördüm demez görenler
Keramete erenler
Gizli sırrı açar mı?

- Evliya ziyareti veya türbe ziyareti edildiğinde güzel koku zuhur ederse hemen Fatiha-ı Şerife okuyarak nimetin şükrünü eda edesin. Ve bu hali etrafına ifşada bulunmayasın.

- Rüya şeyhin namusudur. Ancak müsaade ederse başkasına anlatılabilir.

- Maddi ve manevi, zahirî veya batınî her ne meşk edildiyse, verildiyse bunlara riayet edesin, verilen emanetleri aziz tutasın.

- Hakk Teala mahrem ilmine namahremi sokmaz.

- Gizli gizli yollardan yârinle vuslat demleri sür, kalbin safada olsun.

Sayılmayız parmak ile
Tükenmeyiz kırmak ile
Taşramızdan sormak ile
Kimse bilmez ahvalimiz

- Bu sırra erenler hariçte görülseler bile sırla sırlandıklarından halleri Allahü Tealâca malumdur.

- Oğlum, dervişlik mesleğine giren kişi adeta şeyhiyle manen nikâhlanır ve iki kalbin nikâhlanması neticesinde bazen erkek bazen kız çocuğu zuhur eder. Buna veled-i kalp denir. Veled-i kalbin ahvalini sana mürşidin alem-i mânâda sırrıyla anlatacaktır.

- Evliyanın sırrı ile kalp çocuğunun alakası erbabına malumdur.

- Halini saklamak ve temkin üzere olmak seyr-u sülûkunun ikmali için pek ziyade ehemmiyetlidir.

- Cenâb-ı Hakk bizleri ibret olanlardan değil ibret alanlardan eylesin, vesselam.

- Zamanı gelince görür ve idrakin nispetinde anlarsın.

- Melâmet, başkalarının kınamasına itibar etmemek, medh-ü sena edilecek hallere erişse de kendindeki bu tecellileri halkın nazarından kaçırmak yahut saklamak için gayret etmek demektir. Kendilerine Melâmi diyen bazı şahıslar bu hallerden uzak oldukları gibi ne melâmetleri melâmet ne de kerametleri keramet kabilindendir. Hatta bu adamların bulunduğu yerde şeytana hacet de yoktu.

- Nefsini öldüren zatlar nefsanî konuşmazlar. Hakk namına tavsiyede bulunurlar ve yine onlara verilen sır sadırlarında, içlerinde, göğüslerinde saklı kalır. İfşaatta bulunmazlar. Suduru’l ebrar kuburu’l esrar, demişler.

-Sır ifşa etmenin çirkinliğini İbn-i Arabi şöyle ifade eder: Elindekinin hırsızların çalmasından korkup da kendisinin ya da Müslüman bir kardeşinin gönlündeki sırrını ifşa ederek düşmanına fırsat veren kişiden daha çirkin olan bir insan düşünülebilir mi?

-İhvanın olumsuz hallerini üstada jurnal yapmamalıdır.

-Sır lafzı (bazen) kul ile Rabbi arasında gizli bulunan hallerde kullanılır. Hatibin şu sözü bu manaya hamledilir. Bizim sırlarımız bakiredir. Onların bikrini herhangi bir zannedenin zannı gidermemiştir.

Dediler: Hür kimselerin göğüsleri sırların kabirleridir.
Dediler: Eğer düğmem sırrını bilirse onu koparır atardım.
Namaz Vakitleri
Şehir :