Kategoriler :
Yazarlar :
Dağarcık
Tarih : 03.10.2011 16:36:33
Kategori : Tasavvuf
Yazar : Editör
Okunma : 1087
TASAVVUF GAFLET VAKTİNDE HAK TEÂLÂYI BULMAKTIR

Şeyhülislam der ki: Ebû Abdullah el−Hafîf eş−Şîrâzî’den iki kelam hatırımdadır. Biri o ki, ondan sordular:

−Tasavvuf nedir?

−Gaflet vaktinde Hak Teâlâyı bulmaktır ve müşâhede etmektir. Ve biri dahi odur ki… Ondan sordular:

−Abdurrahîm niçin sahrada köpeklerle dolaşır ve pahalı elbiseler giyer?

−Bir lahza olduğu halden nefes alıp, varlık yükünden rahatlığa kavuşmak için.

ZULÜM İPİNE YAPIŞMA!

Acem şahlarının birinin ayağında, iplik çıbanı çıkmıştı. Bu çıban ona büyük bir acı veriyordu. Adamlarından biri hükümdara şöyle dedi; “Padişahım, çok mübarek bir zat var. Onun kapısını çalıp da derdine derman bulamayan olmamıştır. Emredin bu zatı çağıralım.” Hükümdar bu ihtiyarı sarayına davet etti. İhtiyar saraya geldi. Sultan, derdini anlattı. İki büklüm ihtiyar, sultanı dinledikten sonra, sert bir sesle şunları söyledi; “Zavallı mazlum esirler zindanlarda inlerken benim yapacağım duanın sana ne faydası dokunabilir? Ardında zulüm görenlerin bedduaları dururken, iyilerin duası senin elinden tutar mı?” Hükümdar bu sözleri dinledikten sonra utandı. Vezirlerini çağırıp emirler verdi. Hapiste kim varsa saldılar. Bundan sonra Allah dostu, iki rekat namaz kılıp ellerini açtı. “Ey Rabbim! Kötülüğü yüzünden ona dert verdin. İyilikleri için de kendisini bağışla” diye yalvardı. İhtiyar daha elini indirmemişti ki, hükümdar sağlığına kavuştu. Emretti, hazinesinde ne kadar altın varsa önüne serdiler. Fakat o, hiçbirini kabul etmedi. Yalnız dedi ki; “Ben sadece görevimi yaptım. Yalnız bir daha iplik çıbanı çıkarmamak istersen, zulüm ipinin ucuna yapışma.”

HANGİ ÖLÇÜYLE ALDIMSA ÖYLE SATTIM

Şeyh Ahmed Harrânî demiştir ki: “Şeyh Ebu’l-Hasan ile oturmuştum. Bir kişi ona dedi ki:

−Bana vasiyet et.

−Himmetini yegâne eyle.

Cehm Dukkî orada bulunuyordu, dedi ki:

−Ya Şeyh, onu uzağa saldın.

−Bana hangi ölçüyle verdilerse ona o ölçüyle ölçerek verdim.
Namaz Vakitleri
Şehir :