Makaleler > Editör > Eğitim > Süleyman Çelebi kimdir?
Kategoriler :
Yazarlar :
Süleyman Çelebi kimdir?
Tarih : 09.04.2012 11:37:51
Kategori : Eğitim
Yazar : Editör
Okunma : 1190
Süleyman Çelebi Bursa’da doğdu. Hakkında bilgiler kısa ve çelişkilidir. Bazı yazma nüshalarda yer alan, “Yiğitlik dahi geçti şöyle hoca/Erişti şastlık u oldu koca” beyti, müellifin 812’de (1409) nazmettiği Mevlid’i altmış yaşında iken kaleme aldığını gösterdiğinden onun doğum tarihini 752 (1351) olarak kabul etmek mümkündür. Süleyman Çelebi’nin, Ahmed Paşa’nın oğlu ve Orhan Gazi’nin silah arkadaşı olup Fusûsü’l–Hikem’e bir şerh yazan Şeyh

Mahmud’un torunu olduğu, Orhan Gazi’nin bu zata İznik’te bir medrese yaptırmış bulunduğu şeklindeki kayıtlardan onun ilimle uğraşan kültürlü bir aileden geldiği anlaşılmakta, taşıdığı “Çelebi” unvanı da aynı zamanda ârif ve kâmil bir kimse olduğunu ortaya koymaktadır. Süleyman Çelebi’nin dinî ilimlere vukufunu eserinde işlediği konuları ayet ve hadislerle ustaca desteklemesi de göstermektedir.

Kaynaklar onun Yıldırım Bayezid devrinde bir süre Dîvân-ı Hümâyun imamlığı yaptığını, 802’de (1400) inşası tamamlanan Bursa Ulucamii imamlığına Emîr Buhârî’nin tavsiyesiyle getirildiğini nakleder. Mevlevî veya Halvetî olduğu ileri sürülen şairin “râhat-ı ervâh” terkibinin gösterdiği 825’te (1422) vefat ettiği genellikle kabul edilmektedir. Kabri Bursa’da Çekirge yolunda, Eski Kaplıca yakınlarında Yoğurtlu Baba Zâviyesi önünde bulunan sırt üzerindedir. Türbesi harap bir durumdayken

1952 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu aracılığıyla onarılmış ve duvarına Vesîletü’n– Necât’ın ilk beytiyle âlem ve âdem’in ilgili (128.), Hz. Muhammed (sav)’in doğum ânını bildiren (206.) ve Allahü Teâlânın Hz. Muhammed’e hitabını nakleden (403.) beyitleri yazılmıştır.
Namaz Vakitleri
Şehir :