Kategoriler :
Yazarlar :
ÜMMETİN ÇOCUKLARI SOKAKLARA EMANET
Tarih : 13.07.2011 18:21:42
Kategori : Bezm-i Has
Yazar : Ali Ramazan Dinç Efendi Hazretleri (K.s)
Okunma : 1237

Ailede yaşantının sağlıklı olmaması, gelir düzeyinin yetersizliği, sevgisizlik, seviyesizlik, uygunsuz ortam ve arkadaş grupları, oyun salonları, medyanın yersiz yayınları gibi sebeplerle çocuklar sokağa mahkûm olmuştur. Evde şiddet ve dayak, ailede parçalanma, içki ve sefalet, çocuğu işe zorlama, küfür ve hakaret, ana-baba, kardeşler arasındaki kötü ilişki, eğitimsizlik, cehalet, çocukları sokağa ittiği gibi,diğer fertleri de helâk etmiştir.

Aile sıkıntılıysa eğer, çocuklar da sıkıntılıdır; bu çocuklar derslerinde başarısız, arkadaşları arasında da geçimsizdir. Sokağa düşen çocuklar, arkadaşlarından edindikleri kötü alışkanlıklarla iki dünyalarını da mahvederler. Çocuk, helak sebebi bu fırtınalı dalgaların arasında boğulmaktan ancak, iyi bir amca, dayı, teyze ve hala veyahut da hayır kurumu gibi bir limana sığınmakla kurtulabilir.

Gözünü, kulağını, elini ayağını kaybeden malûl, sakat kalırsa, evinden yuvasından uzak kalan çocuk da sakat kalır. Ah annem-babam olsaydı da, bir tokat vursaydı, der. Evinde barınamayan çocuk, kaldığı yurtlarda, edindiği kötü arkadaş ve çevre sebebiyle de bu kötü yollara düşmektedir. Kaldığımız yurtlarda, toplu namaz kılmamıza rağmen, Üstaz-ı Âlîmiz, 'Yavrumun ahlakı değişiyor.' buyururlardı.

Bağımlılıklar çocukların ve toplumun şeklini değiştiriyor

Çocuğun, geçim kaygısıyla sokak ve caddelere düşmesi de olumsuz neticeler doğuruyor. Kırmızı ışıkta çiçek, mendil, su, simit satan yavrular; kötü yollara düşüyor, ahlaksız insanlar vasıtasıyla sebebiyle meşru olmayan işlerde kullanılıyor, eğitimleri aksıyor, yerine göre kazaya uğrayıp sakat da kalıyorlar.

Kapkaç, mala, cana kıyma, hırsızlık ve cinsel taciz, sigara, alkol, eroin, uçucu madde bağımlılığı, bali, tiner çekme, alkol, ispirto illetlerine müptela köprü altı çocuklar, bu illetten nasıl kurtulacak? Tecavüz ve zararlı madde bağımlılığından çocuklar kurtarılmalıdır. Aksi halde çocukların ve cemiyetin şekli değişir. Kişilik ve şahsiyet problemleri artar.

Toplumsal sıkıntılar halledilmeli, ekonomik problemler çözülmeli, ailenin bütünlüğü temin edilmeli, sosyal hizmetlere yetki ve imkan tanınmalı, zararlı madde ve uyuşturucuların satımına dur demeli, madde bağımlılığı hakkında eğitim verilmeli, bu amaçlı bilgi ve tedavi merkezleri kurulmalıdır. Sadece çocuklar değil, umûma zararlı maddelerin kullanımının tehlikeleri, her türlü iletişim vasıtasıyla duyurulmalıdır.

SOKAKLARIN BİR BAŞKA ÇOCUKLARI

Yaşlanmış ama çocuklardan daha çocuk olanlar eğitilmeli, dünyevi uhrevi sorumluluklar izah edilmelidir. Çocukları yalnız eve ekmek getiren bir fert olarak görmemeli, onları öldükten sonra, kabre azık taşıyan salih bir evlat olarak yetiştirilmeli, işini yapmadığı için yapılan ikazın, binde biri olsun ahiret için yapılmalıdır.

Rabbimiz neslimizi âhir zamanın tüm fitnelerinden muhafaza eyleyip, Kur’ân rûhuyla ve nûruyla süslesin.

Âmin
Namaz Vakitleri
Şehir :