Kategoriler :
Yazarlar :
MÜSTESNA GÜZEL
Tarih : 13.07.2011 17:58:19
Kategori : Bezm-i Has
Yazar : Ali Ramazan Dinç Efendi Hazretleri (K.s)
Okunma : 1253
Denize dalan, nasıl denizden çıkmak istemezse,O’nun şefkat deryasına dalan da, bu deryadan çıkmak istemezdi. Çünkü sözlerinden kalbine inci mercan yağardı. Derin gam ve kedere müptela olan, şadü handan olarak kalkardı. Ettiği suç ve günaha tevbe ederdi. Daima hürmet duygusuyla O’ndan bahsederdi. Anlayışı keskin ve görüşü isabetli idi. Cahilin cehaletini hoş karşılar, ona anlayacağı dilden konuşurdu. Alimlere saygı duyar; ilmî izahlarla eksiklerini tamamlardı.Çocuklara çocukça, yetişkinlere de haline göre nasihat ederdi. Bu sebeple onu sevmeyen yoktu.

Yüzündeki tebessüm yapmacık değil, tabii idi. Halindeki bu letâfetle rahatsızlığı pek hissedilmezdi.İnsan her aradığını bulurdu bu dükkândan. Hazine Allah Teala'nın hazinesi, arşı ve mekânı olunca; elbette zengin olur bu mağaza. Parası, merakı ve arzusu varsa ihtiyacını karşılayıp çıkardı bu alışveriş merkezinden.Cebine maddeler halinde yazdığı notların birbir cevaplandığını söyleyenler pek çoktu.

Asistanlık tezinin hülâsasını öğrenenler de vardı bu mektepten. Kıraatini düzelten hafızlar, fetvalarını sahih hale getiren müftüler; parasını pulunu sefihlere harcamaktan kurtulan zenginler de vardı bu ocakta.

Aile hayatını mesut hale getiren, çocuklarını ıslah edip gününü gören babalar, insanlarla geçimi öğrenen, kavga ve gürültüden nefret eden kimseler de mevcuttu bu yuvada. Sulha memurdu. “Kavga için gelmedik” diyen Yunus'un esintileri vardı bu mahallede. Kibir ve gururdanuzak, dava için bu aleme gelmediğini bilenTaptuk’un yavruları sakindi bu ülkede. Suları çağlayan,yeşilliği bol, rengârenk kokular saçan çiçeklerle,cıvıl cıvıl öten kuşlarla doluydu bu vatan. İklimi sanki Medine'nin iklimi, tabiatı Mekke'nin tabiatı,güzelliği Kuds-i Şerif'in güzelliğini andırıyordu butoprak. Havası, konumu ve toprağı da verimli olunca,çok insan-ı kâmil yetişiyordu bu ülkede. Ebrar, müttaki,mukarreb kullar mezun oluyordu bu okuldan. Dersleri, Mevla'yı görür gibi taat kılmaktı bu öğrencilerin. İşe başlama saatleri seher, sermayeleri ilim, irfan,azıkları takva, rızkları helal, giyim kuşamları temiz,dertleri ahiret, emelleri Hak Teala'ya vuslattı bu talebelerin. Hocaları icazetli, gayretli ve himmetli idi. Yirmi dört saat durmadan çalışan bir fabrikaydı. Geceler secde ve kıyamlarda, gündüzleri insanlara huzur ve saadet bahşederdi. İşçileri madden ve manen sağlıklı, şen ve neşeliydi. Görüldüğü zaman Allah Teala’yı hatırlatan bu insanlar, Müslüman, mümin, âbid, sadık, sabırlı, mütevazi, infak eden, oruç tutan, iffetli, zikreden kimselerdi. Kimliklerindeki bilgiler pek çoktu. Sabır ve sebat, cihad ve Allah korkusu yüzlerinden okunurdu.

Seherde göz yaşıyla seccadeleri ıslak, her işte niyetlerinin düzgünlüğüyle mümtaz, dilleri zikir, istiğfar, tevhid ve salatü selamla nemli, lisan, kalp ve halleri müstakim, belalara tahammüllü, ibadete azimli, günahtan kaçan sabırlı erkek ve kadınlardı. Karşılaştıkları insanlara Hak Teala’dan korkan, O'na yönelen, emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman'dan korkan ve Allah Teala’ya dönen kalp sahibi kimseler olduklarını bildiren bir emare vardı.

Ashab-ı Kiram'ın birbirleriyle karşılaştıklarında okumadan ayrılmadıkları Vel - Asr suresini hem okur hemde yaşarlardı. 'Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı öğütleyenler müstesnadır. 'Onları en güzel tanımlayan Rabbimiz Teala’ dır: “İmanedip salih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı onlardır. Onların Rableri katındaki mükâfatları, altından ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah Teala kendilerinden hoşnutolmuş, onlar da Allah Teala’dan hoşnut olmuşlardır.”(El - Beyyine 8-9)

Habib-i Kibriya (s.a.v) onları 'ülfet eden ve ülfet olunan kimseler' olarak haber verir. Sevgi menbaıdır adeta onlar. 'İnsanlar üzerinde yük ve ağırlıkları azdır.'Yâr olurlar ama bâr, yük olmazlar. 'Vakarlıdırlar ve işleri kolaydır.' Gönülleri huzurla dolu kimselerdir. 'Mümin-i kâmil olanlar Allah Teala katında bazı meleklerden efdaldir' Hadis-i Şerif'iyle Aleyhissalât-ü Vesselam Efendimiz vasfeder onları. Şu kış gününde sobamızı yakıp ısınalım muhabbetleriyle. Bizi kılavuzladıkları Allah Teala ve Resul-i Ekrem’in (s.a.v.) aşkıyla serinleyelim sıcak yaz günlerinde. Yarın mahşerde de birbirlerimizi Allah Tealala için sevmek suretiyle Livâül Hamd sancağı altında gölgelenelim. Kâbe'nin karşısında, 'Cenâb-ı Hak bana tırnak ucu kadar şefaat izni verse, hiçbir evladımı ateşe göndermem' müjdesine layık bahtiyarlardan olma temenni ve dualarıyla Esselamü aleykümverahmetullahi veberekatühü...
Namaz Vakitleri
Şehir :