Kategoriler :
Yazarlar :
Gerçek Huzur
Tarih : 30.10.2012 12:37:04
Kategori : Bezm-i Has
Yazar : Ali Ramazan Dinç Efendi Hazretleri (K.s)
Okunma : 1403
Dünya ve âhiretin sırlarını apaçık görme bahtiyarlığına eren yakîn ehli, huzur ehli, haramlardan uzaklaşır ve Rabbimizin emrine son derece riayet eder. Gerçek mutluluğa ulaşanlar; vuslata erip, HakTeâlâ'ya kavuşan, her tecellîde, kalbe inen nurda Mevlâ'mızla olanlardır.

Bu zevke kavuşan, Allah Teâlâ'ya her şeyiyle teslim olan marifet ehli; tecelliye eren kullarla buluşur, arzu ve isteğini bizzat Rabbimizden sorar, Zât-ı Kibriya ile konuşup - görüşür. Hiç şüphesiz inanıyorum ki bunlar bize ağır gelecektir. Elbette ilköğretimdeki bir yavruya; cebirden denklemleri, geometri sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotenjantı öğretemezsiniz. Çünkü o çocuk daha sayıları saymakla, toplama ve çıkarmayla, bölme ve çarpımla meşguldür.

Bayezid (ks), söz ve sohbeti, avam kursağına sığmadığı için memleketinden yedi defa çıkartılmıştır. Hasan-ı Basri (ks)'ın, Rabiatü'l-Adeviye (rh. aleyhâ)'nın yüksek anlayışını, 'Fillerin ağzına göre ayarlanan lokmalar, karıncanın ağzına sığmaz.' diyerek avama göre kıyaslaması gibi.İmanın kemaline vesile olan tevhid dersi, nefy ü isbat tatbikinde, alınan feyizle, mânevi coşku-nukla, 'Efendim! Bu dersler neden daha önce öğretilmedi!' diyen müridan gibi.

İnsanlara akılları ölçüşünce konuşun, gereğine aykırı gibi görünen bu beyanlar, hakikatlere erip, nefsin tuzağına düşmememiz için anlatılmaktadır. Zaten kardeşlerimiz, bunları, bu anlayışla okuyup, dinler. Mürşid-i kâmillere, Sıddîk-ı Âzam (ra)'dan bu zamana kadar gelen meşâyih-i kirama yakınlığımızın derecesine göre, Habîbi Kibriyâ (sav)'ya kavuşurlar. Yetişkin evlatlarını, Rasûl-i Ekrem (sav)'e cübbelerinin altında takdim ederler. AllahTeâlâ'ya, Rasülü (sav)'ne ve sizden olan ulü'l-emre, otorite olan her şahsa itaat bize Kur'ân'da emredilen bir esastır. Dünyanın ve âhiretin ışıkları olan hakikat ehli, ulemâya bağlılık Hadis-i Şerifte haber verilen bir gerçektir. Dağlar, taşlar, bir kuru yaprak dahi HakTeâlâ'nın izniyle hareket ederken, bizler de kulluğumuzda daim ve kaim, dosdoğru olmaya gayret edelim.

Üstadımız (ks)'a, bu mânevî derslerin, evrat ve ezkârın sonu nedir diye sorduğumda, 'Oğlum!
ölünceye kadar Rabbimize kulluktur.'Buyurmuş-lardı. Bize sorarsanız: işin gerçek yönü, Rabbimiz Teâlâ'nın azametini, ululuğunu, kendimizin de acziyetini, zayıflığını bilmektir.

İnsanımız - çok azı müstesna- dünya nimetine erince değişiyor. Bu, dünyanın geçiciliğini, âhiretin de ebedî olduğunu tam anlamamamızdan kaynaklanmaktadır. Buranın zindan, öbür âlemin sürür olduğunu bilenler, eli kârda, gönlü yarda olanlardır. Çin işkencesi gören, hapishaneden çıktıktan sonra tekrar cezaevine, zindana girmek ister mi? Balı, böreği tadar, cifeye konar mı? Allah Teâlâ'yı tanıma zevkine erenler gönüllerini bu fâni âleme bağlanmaz, ibrahim b. Edhem (ks), 'İnsanlar bu dünyadan hiçbir şey tatmadan çıkıp gitmiştir.' buyurunca, 'Nedir bu tat?'diye soranlara, 'Marifet lezzeti.'diye cevap vermiştir.
Namaz Vakitleri
Şehir :