Makaleler > Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar
Kategoriler :
Yazarlar :
Görünüm :
Gül Kokusunu Gönüllere Nakşeden Bir Velî: Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (ks)
Müslümanlar, Hz. Peygamber’i (sav), vahyi/Kur’ân-ı Kerîm’i anlama ve vahyin çizdiği çerçeve içerisinde hayâtı anlamlı kılabilmeye açılan bir kapı olarak görmüşlerdir. Bu sebeple İslâm’ın ana kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’den sonra, Hz. Peygamber’in (sav) söz, fiil ve takrirlerini ifâde eden Sünnet-i Seniyye’yi dînin ikinci kaynağı olarak kabûl etmişlerdir. Sûfîler ise maddî olarak aramızdan ayrılan Hz. Peygamber (sav) ile hemhâl olabilmek için O’nun (sav) sünnetine sarılmayı ve mânevî şahsiyetinden istifâde edebilmek için salât ü selâmlar ile O’nu (sav) yâd etmeyi bir vazîfe olarak benimsemişlerdir. Bununla sûfîler, Hz. Peygamber’in (sav) sünneti ve mânevî şahsiyetiyle bir yakınlık elde ederek Kur’ân-ı Kerîm’in ana hatlarını belirlediği, dünyâ-âhiret dengesi üzerine kurulu ve adâletten şaşmadan dünyâyı ihyâ etme duyarlılığıyla hayatlarına yön vermeyi hedeflemişlerdir. Sûfîlerin bu konudaki hassâsiyetlerini yirminci yüzyılda büyük bir özveriyle sürdüren önemli isimlerden birisi de Yahyalı...
» Devamı için tıklayınız ...
Bir Vefa Abidesi: Şeyh Mustafa Hulusi (K.s)
Mustafa Efendi, 1884 yılında Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde dünyaya gelmiş, anne ve baba tarafından evlâd-ı Rasûl’den olan mübarek bir zattır. Babası Kadiri halifelerinden Hacı Ahmed Hoca, annesi Ümmü Gülsüm Hanım’dır. Mustafa, beş evlatlı bu nezih ailenin ikinci çocuğuydu. Babası küçük oğlundaki istidadı farketmekte gecikmedi ve ona zahiri ve batıni ilimlerde ilk temel bilgileri verdi. Mustafa tarikat eğitimine meyilli bir çocuktu. Nitekim küçük yaşta babasının müntesibi oldu. Fakat babası onun tarikat terbiyesi yanında şer’i ilimleri de öğrenmesini istiyordu. Osmanlı son dönem Yahyalı âlimlerinin hemen hepsine hocalık yapmış bulunan sünnete riayetiyle tanınan nurani yüzlü, keramet ehli Müderris Hacı Mustafa Efendi’ye evladını teslim etti. Kısa sürede icazetini alan Mustafa, fahri imamlık ve vaizlik yapmaya başladı. Babasının vefatıyla Yahyalı Kadiri Halifeliğini üstlendi. Takvası, sünnete ittibadaki titizliği ile o artık “Şıh Mustafa” olarak anılıyordu. Yıl 1914: Harb zamanı. Şıh Must...
» Devamı için tıklayınız ...
Anadolu Fatihi Eş Şeyh Ebul Hasan El Harakanî
Sadece vadedilen olur, denilmiştir. Elest Meclisinde en güzel hamdin sahipleri yeryüzü sahnesinde de aynı ihtişam ile yıldızlar kadrosundaki yerini almıştır. Farklı bir kadrolaşma sistemi vardır göklerde. Kademeler, dereceler ayrı bir nizama tabidir. Bazen önce gelen sonra gelenin nalınlarını taşımaya namzet olmak ister. Öylesine içten, öylesine iyi dualar eder ki takdirin dekorunu değiştirir yakarışları. İsa (a.s.), “Bırakın ben gideyim de benden sonraki gelsin. Ben O’nun nalınlarını taşımaya bile layık değilim” der. “Peygamber olacağıma ümmetinden sade bir kul olsaydım” der. İbrahim (a.s.) başka türlü dilekler gönderir Takdirin Sahibi’ne: “O güzeller güzeli, kainatın Fahr-ı Ebedisi benim neslimden gelsin” diye doldurur ilahi istek formunu. Bu duaların kanadında yeniden nakışlanır kaderin mukayyed yazgıları. Müjdeler vardır bir de: “Bunlardan öyle erler gelecek ki…” diye başlayan. “Benden 75 yıl sonra öyle bir ilim güneşi doğacaktır ki…” diye uzayıp giden. Müjdelenmişlerin ayrı bir ta...
» Devamı için tıklayınız ...
Namaz Vakitleri
Şehir :