Makaleler > Mübarek Gün ve Geceler
Kategoriler :
Yazarlar :
Görünüm :
Kadîr Gecemiz Mübarek Olsun!
Belki bu gecedir, belki başka bir gecedir, Kadir Gecesi. Kur’an’ın öğdüğü bir gecedir Kadir Gecesi. Kur’an gelmeseydi, kâinat ve varlık, her türlü yaradılış, sırrı çözülmeyen bir tılsım, bir büyü gibi kalırdı. O, yaradılış bilgisinin ders kitabı olarak bir kadir gecesinde indi. İşte kadir gecesi, kâinata anlamını getiren gecedir. Kadir Gecesi, bir 'ağırlık merkezi gecesi' dir. Allah, kutsal sözlerinin bütün ağırlığını bu geceye koydu. Bu gece, Kur’an, kutsal ağırlığıyla ve bir bütün halinde dünya göğünün üzerine indi. Dünya ufkunu, vahyin yedi renkli kuşağı, eleğimsağması, bereket getiren bahar yağmuru bulutları gibi, bir merhamet gibi, bu gece örttü. Her gündüzlüğün ağırlığı gecede, bütün gecelerin ağırlığı kadir gecesinde. İşte bunun için, kadir gecesi, hayatın ve hilkatin ağırlık merkezi gecesidir. Orucun şifa saçan ellerinde müslümanın kalbi onarıla onarıla, ramazan hilâli küçüle küçüle, öyle bir geceye gelinir ki, nefs, başına, dünya kirlerini yıkayıp alıp götüren sıcak suların dö...
» Devamı için tıklayınız ...
Berât Kandilimiz Mübarek Olsun!
Şa'ban-ı şerifin onbeşinci, Berât gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda bu Berât duâsı okunacaktır. Birinci Yâsin-i Şerîfden sonra bu duâ okunurken Allah'ın saîd kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır. Berât gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rek'at namaz kılınır. Her rek'atda Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur. On defa İhlâs-ı şerîf okumağa kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam oldukdan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzûr-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretlerinden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini taleb ve niyâz edecektir. Berat Duası Kaynak : Dualar ve Zikirler Kitabı / Berât Duâsı - Mahmud Sami RAMAZANOĞLU (Ks.)
» Devamı için tıklayınız ...
Namaz Vakitleri
Şehir :